75lat.p.lodz.pl
Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

Regulamin świadczeń dla studentów PŁ na r. akadem. 2019/20, wraz z załącznikamiStudenci oraz uczestnicy studiów doktoranckich na Politechnice Łódzkiej mogą ubiegać się o świadczenia pomocy materialnej w postaci:

 

  • stypendium socjalne,
  • stypendium dla osób niepełnosprawnych,
  • zapomogę,
  • stypendium rektora.

 

W załączniku przedstawiamy regulamin przyznawania ww. świadczeń, warunki ich przyznawania oraz sposób dokumentowania wniosków.

 

Wysokości poszczególnych stypendiów oraz terminy składania wniosków o stypendium znajdują się w komunikatach w załącznikach. Terminy mają charakter organizacyjny. 


Data dodania:2019-06-24
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Agnieszka Garcarek-Sikorska

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE