Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

Newsletter

Newsletter Politechniki Łódzkiej

Wskaż kategorię newslettera, którą chcesz zasubskrybować lub z której chcesz zrezygnować:

Newsletter p.lodz.pl
Newsletter rekrutacja.p.lodz.pl


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Politechnikę Łódzką z siedzibą w Łodzi, przy ul. Żeromskiego 116, w celu korzystania z prowadzonej przez Politechnikę Łódzką usługi „Newsletter Politechniki Łódzkiej”. Zapoznałem/-am się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/-a, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej tej usługi.

Uczelnia

Nasze Media

/galeria

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE