75lat.p.lodz.pl
Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

Pomoc materialna

2020-02-29

Terminy wypłat stypendiów w lutym 2020 r.

Terminy wypłat stypendiów w PŁ w lutym 2020 r.:
więcej
2020-01-31

Terminy wypłat stypendiów w PŁ w styczniu 2020 r.

Harmonogram wypłat stypendiów dla studentów PŁ:
więcej
2020-09-30

Stypendium socjalne dla studentów i uczestników studiów doktoranckich PŁ w r. akadem. 2019/20

Ogólne informacje dot. stypendium socjalnego dla studentów i doktorantów Politechniki Łódzkiej:  
więcej
2020-09-30

Zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej przy ubieganiu się o stypendium socjalne na r. akad. 2019/20

Wniosek do Ośrodka Pomocy Społecznej o wydanie zaświadczenia o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta oraz jego rodziny dotyczy osób, których dochód na osobę w rodzinie wynosi nie więcej niż 528 zł.  
więcej
2020-09-30

Stypendium rektora dla doktorantów PŁ w r. akadem. 2019/20

Podstawowe informacje dotyczące przyznawania stypendium rektora dla doktorantów w roku akademickim 2019/20.  
więcej

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE