75lat.p.lodz.pl
Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

Pomoc materialna

2020-07-03

Terminy wypłat stypendiów w lipcu 2020 r.

Poniżej znajdują się terminy wypłat stypendiów w Politechnice Łódzkiej w lipcu:  
więcej
2020-07-02

Informacja dla studentów w trudnej sytuacji materialnej

Wnioski o stypendium socjalne na r.ak. 2020/21 można składać już od dziś.
więcej
2020-03-04

Terminy składania wniosków o stypendium rektora w r. akadem. 2019/20 studentów/ uczestników studiów doktoranckich zrekrutowanych od semestru letniego

Przypominamy, iż nie uległ zmianie termin składania wniosków o stypendium rektora. Zgodnie z Komunikatem prorektora ds. studenckich w sprawie terminów składania wniosków o pomoc materialną dla studentów i uczestników studiów doktoranckich PŁ w r. akad. 2019/2020 :  
więcej
2020-03-12

Stypendium rektora – zmiana dla studentów zrekrutowanych od sem. letniego.

Przypominamy, iż zgodnie z Regulaminem świadczeń dla studentów, studenci lat wyższych zrekrutowani od semestru letniego ubiegający się o stypendium rektora mają naliczane punkty za średnią stypendialną ocen obliczaną jako średnią ważoną wszystkich ocen z przedmiotów nominalnych z ostatniego roku akademickiego, tj. roku 2018/2019, uzyskanych do końca tego roku.  
więcej
2019-06-24

Stypendium socjalne dla studentów i uczestników studiów doktoranckich PŁ w r. akadem. 2019/20

Ogólne informacje dot. stypendium socjalnego dla studentów i doktorantów Politechniki Łódzkiej:  
więcej

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE