75lat.p.lodz.pl
Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

Pomoc materialna

2020-08-28

Terminy składania wniosków o pomoc materialną dla studentów i uczestników studiów doktoranckich PŁ w r. ak. 2020/21

W załączeniu znajduje się treść komunikatu prorektora ds. studenckich PŁ w sprawie terminów składania wniosków o pomoc materialną dla studentów i uczestników studiów doktoranckich PŁ w r. ak. 2020/21.  
więcej
2020-09-02

Komunikat ws. wysokości poszczególnych rodzajów świadczeń dla studentów i uczestników studiów doktoranckich

Komunikat prorektora ds. studenckich PŁ z 31.07.2020 r. w sprawie wysokości poszczególnych rodzajów świadczeń dla studentów i uczestników studiów doktoranckich Politechniki Łódzkiej w r. ak. 2020/21:
więcej
2019-06-24

Stypendium socjalne dla studentów i uczestników studiów doktoranckich PŁ w r. akadem. 2020/21

Ogólne informacje dot. stypendium socjalnego dla studentów i doktorantów Politechniki Łódzkiej:  
więcej
2019-08-12

Zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej przy ubieganiu się o stypendium socjalne na r. akad. 2020/21

Wniosek do Ośrodka Pomocy Społecznej o wydanie zaświadczenia o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta oraz jego rodziny dotyczy osób, których dochód na osobę w rodzinie wynosi nie więcej niż 528 zł.  
więcej
2019-06-26

Składanie wniosków o stypendia przez osoby trzecie

Studenci/doktoranci, którzy z przyczyn niezależnych, nie mogą złożyć wniosku o stypendia osobiście, mogą ustanowić pełnomocnika do załatwiania w Politechnice Łódzkiej w jego imieniu spraw związanych z wnioskowaniem o stypendia.  
więcej

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE