Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

Pomoc materialna dla studentów

2017-06-20

Terminy wypłat stypendiów dla studentów (V-VI 2017 r.)

Harmonogram wypłat stypendiów dla studentów w miesiącach maj-czerwiec 2017 r.:   1. Studia stacjonarne: wypłata: 10.05, termin podania nr konta: 28....
więcej
2017-06-15

Zmiana terminu składania wniosków o stypendium rektora dla studentów I roku studiów II stopnia

Termin składania wniosków o stypendium rektora dla najlepszych studentów 1 roku studiów II stopnia został przesunięty na dni 20-26.03.2017 r.
więcej
2020-11-30

Ważna informacja dot. numerów kont

Studenci starający się o stypendia, zobowiązani są przekazać numer konta bankowego do Kwestury, za pośrednictwem...
więcej
2017-08-31

Stypendium socjalne dla studentów PŁ w r. akadem. 2016/17

Ogólne informacje dot. stypendium socjalnego dla studentów Politechniki Łódzkiej:  
więcej
2017-09-30

Zmiana stawki za 1 ha przeliczeniowy na potrzeby stypendium socjalnego na r. akadem. 2016/17

Informujemy, że uległa zmianie wysokość stawki za 1 hektar przeliczeniowy wykorzystywanej w ramach wyliczania dochodu uprawniającego do uzyskania stypendium socjalnego w PŁ.
więcej
2017-08-31

Stypendium rektora dla najlepszych studentów PŁ w r. akadem. 2016/17

Ogólne informacje dot. stypendium rektora dla studentów Politechniki Łódzkiej:   O stypendium rektora dla najlepszych studentów w Politechnice Łódzkiej może...
więcej

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE