Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

Pomoc materialna

2018-09-30

KOMUNIKAT z 22.09.2017 r. dot. zmiany stawki za 1 ha przeliczeniowy

W załączniku przedstawiamy komunikat prorektora ds. studenckich z 22.09.2017r. w związku z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego zmieniającym stawkę za 1 ha...
więcej
2017-12-31

Terminy wypłat stypendiów (X-XII 2017 r.)

Terminy wypłat stypendiów w miesiącach październik-grudzień 2017 r. :
więcej
2017-09-30

Aneks z dnia 04.09.2017r. do Regulaminu Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów PŁ z dnia 21.06.2017 r.

W załączniku  przedstawiamy Aneks z dnia 04.09.2017r. do Regulaminu Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów PŁ z dnia 21.06.2017r wraz z załącznikiem nr 3. Aneks wraz z załącznikiem wchodzi w życie z dniem 05.09.2017 r.  
więcej
2017-09-30

Wydłużenie wypłat stypendiów do 10 m-cy

Komunikat Prorektora PŁ ds. studenckich z 29.05.2017 r. w sprawie wydłużenia wypłat stypendiów do 10 miesięcy znajduje się w załączniku.
więcej
2018-09-30

Wysokość świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów w r. akadem. 2017/18

W załączniku przedstawiamy komunikat prorektora ds. studenckich z 21.06.2017 r. w sprawie wysokości poszczególnych rodzajów pomocy materialnej dla studentów i doktorantów PŁ...
więcej
2018-09-30

Terminy składania wniosków o stypendia dla studentów i doktorantów na r. akadem. 2017/18

W załączniku przedstawiamy komunikat prorektora ds. studenckich z 21.06.2017 r. w sprawie terminów składania wniosków o pomoc materialną studentom i doktorantom PŁ w roku...
więcej

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE