Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

Pomoc materialna

2019-09-30

Pomoc materialna dla studentów i doktorantów PŁ na rok akademicki 2018/2019 – wysokość świadczeń

W załączniku przedstawiamy komunikat prorektora ds. studenckich z 05.06.2018r. w sprawie wysokości poszczególnych rodzajów pomocy materialnej dla studentów i doktorantów PŁ w roku akademickim 2018/2019.
więcej
2019-09-30

Pomoc materialna dla studentów PŁ na rok akademicki 2018/2019 – procedury ustalania liczby stypendiów dla najlepszych studentów

W załączniku przedstawiamy komunikat prorektora ds. studenckich z 05.06.2018r. w sprawie: szczegółowych procedur ustalania liczby stypendiów rektora dla najlepszych studentów.
więcej
2018-09-30

Wydłużenie wypłat stypendiów do 10 miesięcy

Komunikat prorektora PŁ ds. studenckich z 21.05.2018 r. w sprawie wydłużenia wypłat stypendiów do 10 miesięcy znajduje się w załączniku.
więcej
2018-09-30

Terminy opiniowania wniosków o stypendium rektora dla najlepszych studentów PŁ

Terminy opiniowania osiągnięć zawartych we wniosku o stypendium rektora dla najlepszych studentów w roku akad. 2017/2018 przez:
więcej
2018-09-30

KOMUNIKAT z 22.09.2017 r. dot. zmiany stawki za 1 ha przeliczeniowy

W załączniku przedstawiamy komunikat prorektora ds. studenckich z 22.09.2017r. w związku z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego zmieniającym stawkę za 1 ha...
więcej
2018-09-30

Wysokość świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów w r. akadem. 2017/18

W załączniku przedstawiamy komunikat prorektora ds. studenckich z 21.06.2017 r. w sprawie wysokości poszczególnych rodzajów pomocy materialnej dla studentów i doktorantów PŁ...
więcej

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE