Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

Pomoc materialna

2018-09-30

Terminy opiniowania wniosków o stypendium rektora dla najlepszych studentów PŁ

Terminy składania wniosków przez studentów do zatwierdzenia osiągnięć przez Komisję ds. Weryfikacji Osiągnięć Szkoleniowych (KWOS), działającą przy Biurze Karier PŁ w roku...
więcej
2018-09-30

Procedury ustalania liczby stypendiów dla najlepszych studentów w r. akadem. 2017/18

W załączniku przedstawiamy komunikat prorektora ds. studenckich z 21.06.2017 r. w sprawie: szczegółowych procedur ustalania liczby stypendiów rektora dla najlepszych...
więcej
2018-09-30

Stypendium dla najlepszych studentów PŁ w r. akadem. 2017/18

Ogólne informacje dot. stypendium rektora dla studentów Politechniki Łódzkiej:
więcej
2018-09-30

Stypendium dla najlepszych doktorantów PŁ w r. akadem. 2017/18

Podstawowe informacje dotyczące przyznawania stypendium dla najlepszych doktorantów w roku akademickim 2017/18.
więcej
2018-09-30

Stypendium socjalne dla studentów i doktorantów PŁ w r. akadem. 2017/18

Ogólne informacje dot. stypendium socjalnego dla studentów i doktorantów Politechniki Łódzkiej:  
więcej
2018-09-30

Stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomoga dla studentów i doktorantów PŁ w r. akadem. 2017/18

Ogólne informacje dot. stypendium dla osób niepełnosprawnych w PŁ:
więcej

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE