Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

Pomoc materialna

2020-09-30

Wysokość świadczeń pomocy materialnej w r. akadem. 2019/20 dla studentów i uczestników studiów doktoranckich w PŁ

W załączniku przedstawiamy komunikat prorektora ds. studenckich z 17.06.2019r. w sprawie wysokości poszczególnych rodzajów pomocy materialnej dla studentów i doktorantów PŁ w roku akademickim 2019/2020.  
więcej
2020-09-30

Pomoc materialna dla cudzoziemców

Świadczenia dla cudzoziemców rozpoczynających na PŁ studia od roku akademickiego 2019/20:  
więcej
2020-09-30

Stypendium rektora dla studentów PŁ w r. akadem. 2019/20

Ogólne informacje dot. stypendium rektora dla studentów Politechniki Łódzkiej:  
więcej
2020-09-23

Terminy składania wniosków o pomoc materialną dla studentów i uczestników studiów doktoranckich PŁ na r. akadem. 2019/20

W załączniku przedstawiamy komunikat prorektora ds. studenckich z 17.06.2019 r. w sprawie terminów składania wniosków o pomoc materialną studentom i doktorantom PŁ w roku akademickim 2019/20.  
więcej
2020-09-30

Regulamin świadczeń dla studentów PŁ na r. akadem. 2019/20, wraz z załącznikami

Studenci oraz uczestnicy studiów doktoranckich na Politechnice Łódzkiej mogą ubiegać się o świadczenia pomocy materialnej w postaci:  
więcej
2019-09-30

Aneks do komunikatu w sprawie wysokości poszczególnych rodzajów pomocy materialnej dla studentów i doktorantów PŁ w roku akad. 2018/19

W załączniku przedstawiamy Aneks z 25.09.2018r. do Komunikatu prorektora ds. studenckich PŁ z 05.06.2018 r. w sprawie wysokości poszczególnych rodzajów pomocy materialnej dla studentów i doktorantów PŁ w roku akad. 2018/19.    
więcej

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE