Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

Pomoc materialna

2019-09-30

Stypendium dla najlepszych doktorantów PŁ w r. akadem. 2018/19

Podstawowe informacje dotyczące przyznawania stypendium dla najlepszych doktorantów w roku akademickim 2018/19.
więcej
2019-09-30

Stypendium rektora dla najlepszych studentów PŁ w r. akadem. 2018/19

Ogólne informacje dot. stypendium rektora dla studentów Politechniki Łódzkiej:  
więcej
2019-09-30

Stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomoga dla studentów i doktorantów PŁ w r. akadem. 2018/19

Ogólne informacje dot. stypendium dla osób niepełnosprawnych w PŁ:
więcej
2019-09-30

Regulamin pomocy materialnej dla studentów i doktorantów PŁ, wraz z załącznikami. na r. akadem. 2018/19

W załączeniu znajdują się dokumenty wraz z załącznikami.  
więcej
2019-09-30

Pomoc materialna dla studentów i doktorantów PŁ na rok akademicki 2018/2019 – wysokość świadczeń

W załączniku przedstawiamy komunikat prorektora ds. studenckich z 05.06.2018r. w sprawie wysokości poszczególnych rodzajów pomocy materialnej dla studentów i doktorantów PŁ w roku akademickim 2018/2019.
więcej
2019-09-30

Pomoc materialna dla studentów PŁ na rok akademicki 2018/2019 – procedury ustalania liczby stypendiów dla najlepszych studentów

W załączniku przedstawiamy komunikat prorektora ds. studenckich z 05.06.2018r. w sprawie: szczegółowych procedur ustalania liczby stypendiów rektora dla najlepszych studentów.
więcej

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE