75lat.p.lodz.pl
Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

Aktualności

2020-05-06

Zwolnienia z zajęć wf oraz przepisywanie zaliczeń

  Studenci ubiegający się o zwolnienie z zajęć wf lub chcący przepisać ocenę z innej uczelni proszeni są o niezwłoczny kontakt mailowy z mgr Rafałem Bieńkiem Z-cą Dyrektora ds....
więcej
2018-11-22

Zwolnienia lekarskie

  Rok akademicki 2019/2020 semestr letni   Studenci posiadający zwolnienia lekarskie (semestralne bądź dłuższe) oraz orzeczenia o niepełnosprawności proszone są o zgłaszanie się do mgr Rafała Bieńka (Z-cy Dyrektora ds. Dydaktycznych) lub do Biura ds. Osób Niepełnosprawnych (BON) w celu ustalenia zasad zaliczenia wychowania fizycznego.
więcej

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE