Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

Aktualności

2019-06-30

Zasady odbywania i zaliczania zajęć WF na Politechnice Łódzkiej

Dokument dotyczący zasad odbywania i zaliczania zajęć wychowania fizycznego jest do pobrania w załączniku.
więcej
2019-06-30

Zajęcia w-f dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności lub z długotrwałym zwolnieniem lekarskim

Osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności lub z długotrwałym zwolnieniem lekarskim z zajęć w-f z powodu problemów zdrowotnych, prosimy o kontakt z Biurem ds. Osób...
więcej
2019-06-30

Imprezy sportowe dla I roku w semestrze letnim 2018/2019 - obowiązkowe

  W załączeniu (do pobrania) wykaz obowiązkowych imprez sportowych dla studentów I roku w semestrze letnim 2018/2019
więcej
2019-09-30

Zwolnienia lekarskie

Studenci posiadający zwolnienia lekarskie (semestralne bądź dłuższe) oraz orzeczenia o niepełnosprawności proszone są o zgłaszanie się do mgr Rafała Bieńka (Z-cy Dyrektora ds. Dydaktycznych) w celu ustalenia zasad zaliczenia wychowania fizycznego.
więcej
2019-06-30

Stypendium rektora dla najlepszych studentów PŁ w r. akadem. 2018/2019

Ogólne informacje dot. stypendium rektora dla studentów Politechniki Łódzkiej:  
więcej

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE