Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

Pomoc materialna

2019-09-30

Komunikat z 21.09.2018 r. dot. zmiany stawki za 1 ha przeliczeniowy

W załączniku przedstawiamy komunikat prorektora ds. studenckich z 21.09.2018r. w związku z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego zmieniającym stawkę za 1 ha przeliczeniowy w roku 2017 .
więcej
2019-09-30

Nowy aneks Regulaminu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Politechniki Łódzkiej z 5.06.2018 r.

W załączniku przedstawiamy Aneks z 26.07.2018r. do załącznika nr 1 do Regulaminu Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów PŁ z 05.06.2018 r.  
więcej
2019-09-30

Stypendium socjalne dla studentów i doktorantów PŁ w r. akadem. 2018/19

Ogólne informacje dot. stypendium socjalnego dla studentów i doktorantów Politechniki Łódzkiej:
więcej
2019-09-30

Stypendium dla najlepszych doktorantów PŁ w r. akadem. 2018/19

Podstawowe informacje dotyczące przyznawania stypendium dla najlepszych doktorantów w roku akademickim 2018/19.
więcej
2019-09-30

Stypendium rektora dla najlepszych studentów PŁ w r. akadem. 2018/19

Ogólne informacje dot. stypendium rektora dla studentów Politechniki Łódzkiej:  
więcej
2019-09-30

Stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomoga dla studentów i doktorantów PŁ w r. akadem. 2018/19

Ogólne informacje dot. stypendium dla osób niepełnosprawnych w PŁ:
więcej

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE