75lat.p.lodz.pl
Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

Pomoc materialna

2020-09-30

Informacja dla studentów z osiągnięciami sportowymi

W przypadku braku możliwości przedłożenia Komisji Stypendialnej zaświadczenia z Uczelnianego Klubu AZS PŁ potwierdzającego dane osiągnięcie do wniosku o stypendium rektora należy dołączyć inną pełną, odpowiednią dokumentację potwierdzającą uzyskane osiągnięcie.
więcej
2020-09-30

Komunikat dot. zmiany stawki za 1 ha przeliczeniowy

W załączniku przedstawiamy komunikat prorektora ds. studenckich PŁ w związku z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego zmieniającym stawkę za 1 ha przeliczeniowy w roku 2018.  
więcej

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE