75lat.p.lodz.pl
Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

Stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomoga dla studentów i doktorantów PŁ w r. akadem. 2018/19Ogólne informacje dot. stypendium dla osób niepełnosprawnych w PŁ:

 

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych w Politechnice Łódzkiej uzależnione jest od stopnia niepełnosprawności studenta/doktoranta.

 

Stypendium przyznawane jest na rok akademicki, na wniosek studenta/doktoranta.

 

Szczegółowe zasady przyznawania ww. stypendium zawiera właściwy regulamin.

 

Wysokość stypendium:

Stypendium wypłacane jest w kwotach od 350 do 450 zł.

Wysokości poszczególnych stypendiów opisane są we właściwym komunikacie.

 

Składanie wniosków:

Wnioski o stypendia można składać cały rok, a przyznawane są od m-ca, w którym wpłynął kompletny wniosek.

Terminy składania wniosków o stypendium znajdują się w komunikacie. Terminy mają charakter organizacyjny. Dziekanaty wydziałów określą czy i kiedy w miesiącach czerwiec-wrzesień będą przyjmowane ww. wnioski i podadzą te informacje do wiadomości na swoich stronach internetowych. 

 

Ogólne informacje dot. zapomogi :

Zapomoga dla studentów/doktorantów Politechniki Łódzkiej przyznawana jest w przypadku, gdy ww. znalazł się z przyczyn losowych w przejściowo trudnej sytuacji materialnej. 

Wysokość zapomogi może wynieść :

a) w przypadku studentów od 50 zł do 1000 zł;

b) w przypadku doktorantów od 50 zł do 1200 zł.

W przypadkach, o który mowa w ust. 8 rodz. V Regulaminu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Politechniki Łódzkiej maksymalna wysokość zapomogi dla studentów/doktorantów wynosi 350 zł.

W przypadkach, o których mowa w ust. 9 rozdz. V Regulaminu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Politechniki Łódzkiej wysokość zapomogi dla studentów/doktorantów wynosi:

  • w przypadku studentów 1000 zł,
  • w przypadku doktorantów 1200 zł.

Data dodania:2018-06-24
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Agnieszka Garcarek-Sikorska

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE