Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

Działanie 2. Wspieranie mobilnościDziałania wspierające mobilność:

 

 

2.1. Przygotowanie ścieżki postępowania dot. podejmowania staży przemysłowych jako mechanizmu wspierającego mobilność

 

 

Praktyki przemysłowe dla pracowników PŁ

 

2.2. Przygotowanie ścieżki postępowania dot. podejmowania staży naukowych w jednostkach naukowo-badawczych jako mechanizmu wspierającego mobilność

 

 

 

2.3. Wzmocnienie działań uczelni w zakresie pozyskiwania osób na stanowisko profesora wizytującego

 

 

 

Zarządzenie Rektora PŁ Nr 14/2014 z dnia 10 października 2014 r. w sprawie zasad dofinansowania jednostek angażujących polskich lub zagranicznych wybitnych uczonych lub specjalistów w danej dziedzinie na stanowisku profesora wizytującego

 


Data dodania:2016-07-05
Data aktualizacji2018-03-23

Wprowadzone przez:
Bartłomiej Gałązka,

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE