Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

Zasady realizacji zajęć dydaktycznych w ramach obowiązkowych praktyk zawodowych na studiach doktoranckichZasady realizacji zajęć dydaktycznych w ramach obowiązkowych praktyk zawodowych na studiach doktoranckich zawiera załączony komunikat prorektora ds. studenckich PŁ.


Data dodania:2017-07-19
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Agnieszka Garcarek-Sikorska,

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE