75lat.p.lodz.pl
Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

XII edycja stypendiów naukowych Marszałka Województwa ŁódzkiegoKończy się nabór wniosków do XII edycji stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego.

 

W konkursie o stypendium naukowe mogą brać udział czynni studenci PŁ I i II stopnia studiów oraz absolwenci, którzy ukończyli studia po 28.09.2017 r., w roku akademickim 2017/18 ale przed 19.01.2018 r. i uzyskali z pracy dyplomowej ocenę co najmniej 4,5. Osoby wnioskujące pownnny zamieszkiwać na stałe na terenie województwa łódzkiego lub siedziba ich uczelni znajduje się na terenie województwa łódzkiego.

 

Kandydaci składają wnioski wg wzorów:
a) wniosek o przyznanie jednorazowego stypendium naukowego Marszałka Województwa Łódzkiego - edycja 2018, w kategorii „student” - wg wzoru - załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego;
b) potwierdzenie danych zawartych we wniosku przez właściwego prodziekana lub osobę przez niego upoważnioną - załącznik C do niniejszych zasad;
c) wykaz osiągnięć za lata 2015, 2016, 2017- załącznik A do niniejszych zasad (osiągnięcia będą punktowane wg katalogu stanowiącego załącznik B do niniejszych zasad) przy czym:
- wykaz osiągnięć i wniosek należy wypełnić komputerowo;
- do wniosku należy dołączyć kserokopie dokumentów, potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem, które są potwierdzeniem osiągnięć i odzwierciedleniem   uzasadnienia wniosku;
- do wniosku można dołączyć dodatkowe rekomendacje i opinie, recenzje prac, publikacje, itp. (w przypadku kopii również potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem);
- wniosek dotyczący osoby, która otrzymała w latach ubiegłych jednorazowe stypendium naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego, powinien zawierać dokumentację osiągnięć datowaną od momentu przyznania ostatniego stypendium naukowego, z okresu nie dłuższego niż ostatnie 3 lata kalendarzowe poprzedzające datę złożenia wniosku.

 

Komplet dokumentów należy złożyć w teczce oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata w Dziale Spraw Studenckich PŁ (pokój 104 lub 103, Rektorat PŁ, Ks. Skorupki 10/12, Bud B-3) do 19 stycznia br. do godziny 14:00.

 

Do 29 stycznia prorektor ds. studenckich wyda decyzję o rekomendacji wniosków, uwzględniając listę rankingową osiągnięć kandydatów. Zgodnie z Regulaminem przyznawania jednorazowego stypendium naukowego Marszałka Województwa Łódzkiego przewiduje się udzielenie maksymalnie 12 rekomendacji. Zarekomendowane wnioski zostaną dostarczone do Urzędu Marszałkowskiego przez uczelnię do 1.02.2018 r.


Szczegółowe informacje, regulamin oraz wszystkie niezbędne wnioski dostępne są w załącznikach oraz na stronie internetowej www.intelektualne.lodzkie.pl


Data dodania:2018-01-04
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Małgorzata Trocha,
Zdjęcia
Łódzkie intelektualne_grafika
Pliki do pobrania
ZałącznikWielkość
regulamin_stypendia_jednorazowe_2018_um.pdf144.74 KB
ZałącznikWielkość
zacznik_nr_2_wniosek_student_um.docx45.71 KB
ZałącznikWielkość
zalacznik_b_do_zasad_konkursu_mwl_2018.docx32.5 KB
ZałącznikWielkość
zalacznik_c_do_zasad_konkursu_mwl_2018.docx24.79 KB
ZałącznikWielkość
zasady_wylaniania_rekomendowanych_wnioskow.pdf57.21 KB

Uczelnia

Nasze Media

/galeria
Blog Politechniki Łódzkiej

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE