Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

WYDZIAŁY, INSTYTUTY I KATEDRYWykaz jednostek, instytutów i katedr w ramach wydziałów Politechniki Łódzkiej:

 

 

WYDZIAŁ MECHANICZNY W1

Instytut Inżynierii Materiałowej
Instytut Obrabiarek i Technologii Budowy Maszyn
Instytut Maszyn Przepływowych
Katedra Pojazdów i Podstaw Budowy Maszyn
Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji
Katedra Dynamiki Maszyn
Katedra Automatyki, Biomechaniki i Mechatroniki 
Katedra Technologii Materiałowych i Systemów Produkcji

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, ELEKTRONIKI, INFORMATYKI I AUTOMATYKI  W2

Instytut Systemów Inżynierii Elektrycznej
Instytut Automatyki
Instytut Mechatroniki i Systemów Informatycznych
Instytut Elektroenergetyki
Instytut Elektroniki
Instytut Informatyki Stosowanej
Katedra Aparatów Elektrycznych
Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych
Katedra Przyrządów Półprzewodnikowych i Optoelektronicznych

WYDZIAŁ CHEMICZNY W3

Instytut Chemii Ogólnej i Ekologicznej
Instytut Chemii Organicznej
Międzyresortowy Instytut Techniki Radiacyjnej
Instytut Technologii Polimerów i Barwników
Katedra Fizyki Molekularnej

WYDZIAŁ TECHNOLOGII MATERIAŁOWYCH I WZORNICTWA TEKSTYLIÓW W4

Katedra Włókien Sztucznych
Katedra Technologii Dziewiarskich i Maszyn Włókienniczych
Katedra Materiałoznawstwa, Towaroznawstwa i Metrologii Włókienniczej
Katedra Mechaniki i Informatyki Technicznej
Instytut Architektury Tekstyliów


WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I NAUK O ŻYWNOŚCI W5

Instytut Podstaw Chemii Żywności

Instytut Biochemii Technicznej

Instytut Technologii i Analizy Żywności

Instytut Technologii Fermentacji i Mikrobiologii

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ŚRODOWISKA W6

Instytut Architektury i Urbanistyki
Katedra Mechaniki Materiałów
Katedra Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych
Katedra Mechaniki Konstrukcji
Katedra Budownictwa Betonowego
Katedra Geotechniki i Budowli Inżynierskich
Instytut Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych

WYDZIAŁ FIZYKI TECHNICZNEJ, INFORMATYKI I MATEMATYKI STOSOWANEJ W7

Instytut Informatyki
Instytut Matematyki
Instytut Fizyki

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I INŻYNIERII PRODUKCJI W9

Katedra Zarządzania
Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki
Katedra Integracji Europejskiej i Marketingu Międzynarodowego
Katedra Systemów Zarządzania i Innowacji
Instytut Nauk Społecznych i Zarządzania Technologiami
Instytut Papiernictwa i Poligrafii

WYDZIAŁ INŻYNIERII PROCESOWEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA W10

Katedra Inżynierii Chemicznej
Katedra Inżynierii Bioprocesowej
Katedra Termodynamiki Procesowej
Katedra Inżynierii Bezpieczeństwa Pracy
Katedra Inżynierii Środowiska
Katedra Inżynierii Molekularnej


Data dodania:2006-12-01
Data aktualizacji2019-06-24

Wprowadzone przez:
Małgorzata Trocha,

Uczelnia

Nasze Media

/galeria
Blog Politechniki Łódzkiej

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE