Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

Uniwersytet Trzeciego Wieku Politechniki ŁódzkiejUniwersytet Trzeciego Wieku Politechniki Łódzkiej został powołany Uchwalą Senatu PŁ z dnia 28.06.2006, jako integralna jednostka organizacyjna Uczelni, w odpowiedzi na potrzeby edukacyjne seniorów.  Działalność UTW PŁ jest ukierunkowana na aktywizację psychofizyczną i społeczną osób starszych.

 

Zajęcia w Uniwersytecie Trzeciego Wieku odbywają się w roku akademickim obejmującym dwa semestry. Słuchacze uczestniczą dwa razy w tygodniu w popularno-naukowych wykładach, obejmujących tematykę związaną z osiągnięciami nauki i techniki, profilaktyką zdrowotną, postępowaniami prawnymi, ponadto są wykłady z religioznawstwa, psychologii i socjologii, a także dziejów Polski, historii sztuki, muzyki, teatru i filmu, turystyki, ekonomii oraz działań Unii Europejskiej. Dodatkowo słuchacze UTW PŁ mogą rozwijać swoje umiejętności w sekcjach: informatycznej, języków obcych, plastycznej, historycznej, turystycznej a także korzystać z różnorodnych zajęć gimnastycznych oraz basenu w Zatoce Sportu Politechniki Łódzkiej.

Słuchacze UTW PŁ są rekrutowani spośród kandydujących w kolejności zgłoszeń w ramach limitu dostępnych miejsc.

 

W 2014 Uniwersytet Trzeciego Wieku PŁ uzyskał tytuł "Partnera Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW"
 

 

Za działalność w roku akademickim 2017/18 Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi nagrodziło Uniwersytet Trzeciego Wieku Politechniki Łódzkiej tytułem Organizacja Innowacyjna


Data dodania:2008-05-26
Data aktualizacji2018-08-23

Wprowadzone przez:
Agnieszka Stołecka,

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE