Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

Uniwersytet Trzeciego Wieku Politechniki Łódzkiej

A+ / A-Uniwersytet Trzeciego Wieku Politechniki Łódzkiej (UTW PŁ) jest ogólnouczelnianą jednostką Politechniki Łódzkiej, działającą na podstawie Uchwały Senatu PŁ z dnia 28 czerwca 2006 r.

Celem UTW PŁ jest podtrzymywanie i rozwój sprawności intelektualnej oraz psychofizycznej jego Słuchaczy – bez względu na Ich formalne wykształcenie, płeć, status zawodowy i stan zatrudnienia.

Słuchaczem UTW PŁ może zostać każdy, kto ma pełnię praw obywatelskich, dysponuje wolnym czasem, bez względu na wykształcenie, zawód i stan zatrudnienia.

Słuchacze UTW PŁ są rekrutowani spośród Kandydujących w kolejności zgłoszeń w ramach limitu dostępnych miejsc.

Zajęcia w Uniwersytecie Trzeciego Wieku odbywają się w roku akademickim obejmującym dwa semestry.
W 2014 Uniwersytet Trzeciego Wieku PŁ uzyskał tytuł "Partnera Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW"
 

 


Data dodania:2008-05-26
Data aktualizacji2016-05-09

Wprowadzone przez:
Agnieszka Stołecka,

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE