Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

Studentka wynalazczyni z PŁPoznaliśmy laureatów VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca organizowanego corocznie przez Politechnikę Świętokrzyską. Wśród nagrodzonych jest doktorantka z Politechniki Łódzkiej, mgr inż. Anna Rył.

 

Konkurs adresowany jest do studentów, doktorantów i absolwentów, którzy w trakcie studiów zostali twórcami/współtwórcami wynalazku lub wzoru użytkowego/przemysłowego. Do oceny jury wpłynęło 78 zgłoszeń zawierających 123 rozwiązania z 24 uczelni i instytutów naukowo-badawczych z całej Polski. Komisja Konkursowa przyznała pięć równorzędnych nagród głównych oraz pięć wyróżnień. Dodatkowo przyznano siedem nagród specjalnych.

 

W gronie laureatów nagród specjalnych znalazła się mgr inż. Anna Rył, doktorantka na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska. Za „Sposób wytwarzania termowrażliwych żeli chitozanowych przeznaczonych na skafoldy iniekcyjne do hodowli osteoblastów” otrzymała ona nagrodę specjalną Prezesa Jednostki Innowacyjno-Wdrożeniowej INWEX. Współtwórcami rozwiązania są: dr hab. Zofia Modrzejewska i dr inż. Piotr Owczarz.

 

Tematyka podjęta w nagrodzonym rozwiązaniu jest kontynuacją badań prowadzonych przez Annę Rył w pracy dyplomowej, której promotorem był dr inż. Piotr Owczarz. Doktorantka brała także udział w grancie kierowanym przez dr hab. Zofię Modrzejewską, specjalizując się w badaniach reologicznych płynów o złożonych właściwościach. Efektem tych prac jest współautorstwo w publikacjach naukowych oraz prezentacja wyników na konferencjach krajowych i zagranicznych.


Data dodania:2018-02-09
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Agnieszka Garcarek-Sikorska,
Zdjęcia

Uczelnia

Nasze Media

/galeria
Blog Politechniki Łódzkiej

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE