75lat.p.lodz.pl
Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

Sekcja DyplomówKontakt do Sekcji Dyplomów Politechniki Łódzkiej.

 

adres i nr telefonu:

ul. Radwańska 29
90-924 Łódź
tel. 42-631-20-91

 


Przyjmuje absolwentów:

  • pon.: 08.00 - 15.00,
  • wtorki: 10.00 - 17.00,
  • śr., czw.,pt.: 8.00 - 15.00,
  • sob.: 9.00 - 13.00.

 

Adresy mailowe:

aleksandra.gajda@p.lodz.pl

martyna.andrzejczyk@p.lodz.pl

elzbieta.gogacz@p.lodz.plAbsolwent przystępując do egzaminu dyplomowego, powinien być rozliczony w dziekanacie. W terminie 30 dni od dnia złożenia egzaminu dyplomowego, uczelnia sporządza i wydaje absolwentowi dyplom ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami. Każdy absolwent naszej Uczelni bez dodatkowych opłat i formalności otrzymuje automatycznie suplement do dyplomu.

 


Uczelnia wydaje każdemu absolwentowi dodatkowy odpis dyplomu i suplementu w tłumaczeniu na jeden z języków europejskich - język angielski. Formularz z przetłumaczonym tematem pracy dyplomowej, potwierdzonym przez promotora, absolwent składa w dziekanacie. Należy dołączyć 1 zdjęcie w formacie 45 x 65 mm oraz potwierdzenie wpłaty za odpis dyplomu w języku angielskim. Suplement w języku angielskim jest wydawany bezpłatnie każdemu absolwentowi.

 


Po odbiór dyplomu absolwent zgłasza się z dowodem osobistym. Dyplom może być również wydany na wniosek absolwenta upoważnionej osobie. Upoważnienie powinno zawierać potwierdzenie autentyczności podpisu osoby upoważniającej, dokonane w szczególności przez Uczelnię (przez odpowiedniego Dziekana Wydziału) lub przez notariusza.

 


Podstawy prawne:
Rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 6 sierpnia 2019 r. zmieniające Rozporządzenie ws. studiów.


Data dodania:2012-05-16
Data aktualizacji2020-01-23

Wprowadzone przez:
Agnieszka Garcarek-Sikorska,

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE