75lat.p.lodz.pl
Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

Sekcja DyplomówW związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2 informujemy, że wprowadza się szczególne środki ostrożności w bezpośrednim kontakcie interesantów z Sekcją Dyplomów.

 

Chcesz odebrać dyplom?

W związku z panującym stanem epidemii, stosuj się do poniższych zasad:

  • jeśli masz objawy chorobowe typu kaszel, katar czy gorączka, zgłoś się po odbiór dyplomu w późniejszym terminie, kiedy te dolegliwości miną,
  • osoby wchodzące do budynku muszą posiadać maseczkę zakrywającą usta i nos oraz jednorazowe rękawiczki,
  • wstęp do budynku tylko pojedynczo,
  • zachowaj dystans minimum 2 m od innych osób,
  • przed wejściem do budynku i poszczególnych pomieszczeń zdezynfekuj ręce,
  • ogranicz kontakt z elementami wyposażenia budynku (typu poręcze, klamki) do niezbędnego minimum,
  • do pomieszczenia Sekcji Dyplomów wchodź pojedynczo z przygotowanym dowodem osobistym, aby zmniejszyć czas kontaktu do niezbędnego minimum.

Kontakt do Sekcji Dyplomów Politechniki Łódzkiej

adres i nr telefonu:

ul. Radwańska 29, 90-924 Łódź tel. 42 631-20-91

 

Godziny przyjęć:

pon. 8.00-15.00

wt. 10.00-17.00

śr. 8.00-15.00

czw. 8.00-15.00

pt. 8.00-15.00

sob. 9.00-13.00

Uwaga: od 18 lipca do 31 sierpnia Sekcja będzie nieczynna w soboty.

 

Adresy mailowe:

aleksandra.gajda@p.lodz.pl

martyna.andrzejczyk@p.lodz.pl

elzbieta.gogacz@p.lodz.pl

magdalena.ostaszewska@p.lodz.plAbsolwent przystępując do egzaminu dyplomowego, powinien być rozliczony w dziekanacie. W terminie 30 dni od dnia złożenia egzaminu dyplomowego, uczelnia sporządza i wydaje absolwentowi dyplom ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami. Każdy absolwent naszej Uczelni bez dodatkowych opłat i formalności otrzymuje automatycznie suplement do dyplomu.

 


Uczelnia wydaje każdemu absolwentowi dodatkowy odpis dyplomu i suplementu w tłumaczeniu na jeden z języków europejskich - język angielski. Formularz z przetłumaczonym tematem pracy dyplomowej, potwierdzonym przez promotora, absolwent składa w dziekanacie. Należy dołączyć 1 zdjęcie w formacie 45 x 65 mm oraz potwierdzenie wpłaty za odpis dyplomu w języku angielskim. Suplement w języku angielskim jest wydawany bezpłatnie każdemu absolwentowi.

 


Po odbiór dyplomu absolwent zgłasza się z dowodem osobistym. Dyplom może być również wydany na wniosek absolwenta upoważnionej osobie. Upoważnienie powinno zawierać potwierdzenie autentyczności podpisu osoby upoważniającej, dokonane w szczególności przez Uczelnię (przez odpowiedniego Dziekana Wydziału) lub przez notariusza albo konsula RP.

 


Podstawy prawne:
Rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 6 sierpnia 2019 r. zmieniające Rozporządzenie ws. studiów.


Data dodania:2012-05-16
Data aktualizacji2020-06-26

Wprowadzone przez:
Agnieszka Garcarek-Sikorska

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE