Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

SAMODZIELNY REFERENT W INSTYTUCIE AUTOMATYKIInstytut Automatyki Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej ogłasza nabór na stanowisko samodzielnego referenta.

 

Instytucja: Politechnika Łódzka Instytut Automatyki
Miasto: Łódź
Stanowisko: samodzielny referent
Data ogłoszenia: 2017-12-13
Termin składania ofert: 2018-01-08
Link do strony: www.p.lodz.pl/praca
Słowa kluczowe: sekretariat, obsługa administracyjno-biurowa

 

Zakres obowiązków:

 • obsługa i koordynacja pracy sekretariatu Instytutu: prace administracyjno-biurowe, organizacyjne na rzecz bieżącej działalności Instytutu, obsługa konta e-mail Instytutu,
 • obsługa sekretarska Dyrekcji i zagranicznych profesorów wizytujących,
 • organizacja spotkań, seminariów, sympozjów, konferencji itp.,
 • administracja oprogramowaniem, prowadzenie rejestrów i kartotek,
 • opracowywanie informacji, dokumentów, wniosków, sprawozdań z wykorzystaniem systemu komputerowego,
 • tłumaczenie tekstów na język angielski,
 • współpraca z jednostkami organizacyjnymi Wydziału i Uczelni.

 

Wymagania wobec kandydata:

 

 • biegła umiejętność obsługi komputera – w zakresie pakietu Office,
 • zaangażowanie w pracę i samodzielność w działaniu, dobra organizacja czasu pracy własnego i przełożonych, chęć samodoskonalenia, wysokie umiejętności interpersonalne i miły sposób bycia, komunikatywność, kultura osobista,
 • dbałość o wysoką jakość wykonywanej pracy, rzetelność,
 • odpowiedzialność i własna inicjatywa w podejmowaniu działań,
 • znajomość języka angielskiego,
 • dodatkowym atutem będzie:

   

 • doświadczenie w realizacji projektów na stanowiskach związanych z obsługą administracyjno-biurową, zbieraniem danych i przygotowywaniem dokumentacji, monitoringiem, ewaluacją i archiwizacją.

 

Zainteresowanym współpracą z nami oferujemy::

 • zatrudnienie w prestiżowej uczelni,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • stabilną pracę,
 • miłą i przyjazną atmosferę,
 • korzystne warunki socjalne,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • udział w ciekawych projektach,
 • pracę od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kandydaci przystępujący do konkursu są zobowiązani złożyć następujące dokumenty:

 • życiorys (CV) ze zdjęciem oraz z danymi do kontaktu,
 • list motywacyjny,

 

osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu:

 

 • podanie o zatrudnienie skierowane do Dziekana Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności,
 • kserokopie świadectw pracy.

 

Miejsce i termin składania dokumentów:

Dokumenty należy:

albo

 • przesłać elektronicznie na adres: i-13@adm.p.lodz.pl do dnia 8 stycznia 2018r., do godziny 15:00
 • dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres: Politechnika Łódzka Instytut Automatyki, 90-924 Łódź, ul. Stefanowskiego 18/22, budynek A 10, piętro I, pok. 125 do dnia 8 stycznia 2018r., do godziny 15:00.

 

 

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

 

 

„Politechnika Łódzka z siedzibą w Łodzi, przy ul. Żeromskiego 116, jako administrator danych osobowych informuje, że dane osobowe kandydatów do pracy będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji na stanowisko - Referent. Kandydatowi przysługuje prawo dostępu do treści danych i ich poprawiania, podanie danych jest dobrowolne. W przypadku podania danych w zakresie szerszym aniżeli wynikający z art. 22¹ § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz.94 ze zm.) prosimy o zamieszczenie w przesyłanych dokumentach klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych”.


Data dodania:2017-12-15
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Filip Podgórski,

Uczelnia

Nasze Media

/galeria
Blog Politechniki Łódzkiej

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE