Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

Ruszyły konkursy ETIUDA 6, SONATINA 2 i UWERTURA 2Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkursy ETIUDA 6, SONATINA 2 oraz UWERTURA 2. Wnioski o finansowanie można składać do 15 marca 2018 r.

 

Główne założenia konkursów:

  • ETIUDA 6 – konkurs na stypendia doktorskie skierowany do osób rozpoczynających karierę naukową, nieposiadających stopnia naukowego doktora, które wykazują się sukcesami w dotychczasowej działalności naukowej i mają wszczęty przewód doktorski w polskiej jednostce naukowej lub będą miały wszczęty przewód doktorski w polskiej jednostce naukowej do 30 czerwca 2018 r. Budżet konkursu wynosi 15 mln zł.

 

  • SONATINA 2 – konkurs na projekty badawcze, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora uzyskany w okresie do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem lub którym stopień naukowy doktora zostanie nadany do 30 czerwca 2018 r. Budżet konkursu wynosi 30 mln zł.

 

  • UWERTURA 2 – konkurs na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC, dla osób posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, planujących wystąpienie o finansowanie projektów badawczych przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (European Research Council, ERC). Budżet konkursu wynosi 2 mln zł.

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej.

 

Wnioski należy składać w wersji elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej


 

Źródło: NCN


Data dodania:2018-01-05
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Agnieszka Garcarek-Sikorska,

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE