Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

Ruszyła X edycja programu LIDERNarodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło dziesiąty konkurs w Programie LIDER. Termin naboru wniosków: 18.01.2019 r. – 18.03.2019 r.

 

LIDER jest programem skierowanym do:

  • doktorantów lub nauczycieli akademickich – i nie posiadają stopnia doktora,
  •  posiadają stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat,
  • są autorami publikacji w renomowanych czasopismach naukowych bądź posiadają patenty lub wdrożenia,
  • dotychczas nie uczestniczyły w roli kierownika projektu w programie LIDER,
  • pozyskają do współpracy jednostkę naukową, która posiada siedzibę w Polsce i która zatrudni kierownika projektu oraz członków utworzonego przez niego zespołu badawczego,
  • posiadają obywatelstwo polskie lub kartę pobytu w Polsce albo są obywatelami Unii Europejskiej, którzy przebywają na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 3 miesiące a ich pobyt jest zarejestrowany.

 

Celem konkursu jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy.

 

Najistotniejsze są:

  • wartość naukowa i innowacyjna prac badawczych objętych projektem,
  • realność wykorzystania w praktyce wyników prac badawczych.

 

Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 1,5 mln PLN.

Kwota alokacji w konkursie to 60 mln PLN.


Data dodania:2019-02-06
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Agnieszka Garcarek-Sikorska,
Zdjęcia

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE