Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

Ruszyła IX edycja Programu LIDERNarodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło 9. konkurs w Programie LIDER. Termin naboru wniosków: 15.01.2018 r. – 15.03.2018 r.

 

LIDER jest programem skierowanym do doktorantów i doktorów (do 35 roku życia). Jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy. Najistotniejsze są:

  • wartość naukowa i innowacyjna prac badawczych objętych projektem,
  • realność wykorzystania w praktyce wyników prac badawczych.

 

Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 1,2 mln PLN. Kwota alokacji w konkursie to 60 mln PLN.


Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej.


Data dodania:2018-01-11
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Agnieszka Garcarek-Sikorska,
Zdjęcia

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE