Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

Programy międzynarodowePolitechnika Łódzka prowadzi studia w języku polskim oraz w językach obcych.

 

Zarówno studenci polscy, jak i zagraniczni, mogą podjąć pełen tok studiów lub odbyć część studiów w Centrum Kształcenia Międzynarodowego – International Faculty of Engineering (IFE).  

 

W Centrum Kształcenia Międzynarodowego prowadzone są studia pierwszego i drugiego stopnia.

 

Centrum Kształcenia Międzynarodowego PŁ, które powstało w 1992 roku jest jednostką organizującą kształcenie w języku angielskim i w języku francuskim w ramach kierunków studiów prowadzonych przez poszczególne wydziały Politechniki Łódzkiej: Wydział Mechaniczny; Organizacji i Zarządzania; Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki; Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej; Biotechnologii i Nauk o Żywności oraz Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska.

 

Celem utworzenia IFE było kształcenie przyszłych inżynierów, którzy oprócz fachowej wiedzy, władają biegle językami obcymi. Ważne było również to, że studia w języku obcym ułatwiają przenoszenie międzynarodowych doświadczeń do systemu kształcenia w Politechnice Łódzkiej.

 

Wszystkie programy nauczania kładą nacisk zarówno na przedmioty kierunkowe, jak i na kształcenie umiejętności ogólnych. Program pierwszego roku studiów jest w znacznej części jednakowy dla wszystkich kierunków. Studenci mają zajęcia z przedmiotów podstawowych, takich jak np.: matematyka, fizyka, podstawy elektrotechniki i mechaniki, informatyka. Zdobywają także ogólną wiedzę z organizacji i zarządzania. Znaczną część programu stanowią zajęcia z języka angielskiego lub francuskiego, połączone z rozwijaniem umiejętności komunikacji międzyludzkiej.

 

Obecnie około 1 000 studentów kształci się w Centrum Kształcenia Międzynarodowego - International Faculty of Engineering.

 

Centrum Kształcenia Międzynarodowego - International Faculty of Engineering

Adres:

ul. Żwirki 36

90-924 Łódź


 
e-mail: admin@ife.p.lodz.pl

 
Tel. +48 42 278 45 31
Fax. : +48 42 636 06 52 

 

Wszelkie dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej.

 

Politechnika Łódzka uczestniczy aktywnie w programie Eramsus Mundus- akcja 2- projekty partnerskie. Uczestniczymy w czterech projektach: wymiana studentów i nauczycieli akademickich z krajami Ameryki Południowej (www.lamentitec.mondragon.edu/en (link is external), krajami z Afryki Północnej (www.emundusgreenit.uvigo.es), Tunezją (http://www.egovtn.univ-nantes.fr) oraz Azją (http://www.smartlink-edu.eu).

Od roku akademickiego 2015/2016 możliwa jest także wymiana u uczelniami z Ukrainy w ramach Programu Erasmus +, Akcja 1.


Data dodania:2013-05-15
Data aktualizacji2017-02-01

Wprowadzone przez:
Agnieszka Michałowska-Dutkiewicz,

Programy studtiów ECTS

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE