Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

Politechnika rekrutuje na nowy rok akademickiTrwa rekrutacja na studia w Politechnice Łódzkiej. Sekcja Rekrutacji będzie przyjmowała dokumenty na studia pierwszego stopnia do 14 lipca.

 

Na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia, oferowanych na kilkudziesięciu kierunkach, PŁ przygotowała 4750 miejsc oraz 1065 miejsc na studiach niestacjonarnych. Na liście kierunków studiów jest też kilka nowości. Informacje o kierunkach, rodzajach i trybach studiów są podane na stronie rekrutacji.

 

Nowością w ofercie kształcenia są trzy kierunki studiów, w tym jeden będzie prowadzony w języku angielskim, drugi ma profil praktyczny, a kolejny jest przeznaczony dla absolwentów studiów pierwszego stopnia. Wszystkie będzie można studiować bezpłatnie, bo są studiami stacjonarnymi.

 

Nowe kierunki na studiach pierwszego stopnia

 

Inżynieria wzornictwa przemysłowego to kierunek uruchamiany na Wydziale Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów. Studia mają profil praktyczny i kończą się tytułem inżyniera. Trwają 4 lata. Na nowy kierunek przygotowano 30 miejsc. Są to studia dla osób, które pasjonuje wzornictwo i chcą projektować futurystyczne, praktyczne, designerskie produkty i usługi. Nowy kierunek łączy kompetencje inżynierskie, czyli znajomość techniki i technologii z rozwojem artystycznych pasji oraz ekonomiczną i marketingową wiedzą. Dzięki interdyscyplinarnemu wykształceniu studenci inżynierii wzornictwa przemysłowego poznają w teorii i praktyce, jak tworzyć projekty użytkowe dla firm produkcyjnych oraz badać i przewidywać zachowania konsumentów.

 

Biomateriały inspirowane naturą to anglojęzyczne studia Advanced Biobased and Bioinspired Materials prowadzone przez Wydział Chemiczny we współpracy z Centrum Kształcenia Międzynarodowego PŁ. Są to czteroletnie studia inżynierskie. Na chętnych czeka 30 miejsc. Natura bywa często dla inżynierów znakomitym wzorem do tworzenia innowacyjnych rozwiązań. Trzeba tylko nauczyć się ją podglądać i czerpać z jej mądrości. Taki cel ma właśnie nowy kierunek studiów. Ich interdyscyplinarny charakter tworzy połączenie wiedzy z chemii, biologii, medycyny, fizyki i nauk technicznych. Studenci mają nauczyć się projektowania, wytwarzania i analizowania właściwości materiałów funkcjonalnych o znaczeniu biologicznym i medycznym, ich zastosowania oraz metod utylizacji. Program kształcenia uwzględnia także wiedzę o procesach technologicznych opartych na surowcach odnawialnych.

 

 
Nowy kierunek na studiach drugiego stopnia

 

Rewitalizacja miast to interdyscyplinarny i międzyuczelniany kierunek o profilu praktycznym, który uruchamiany jest na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. Studia będą prowadzone wspólnie z Uniwersytetem Łódzkim. Jest to całkowicie oryginalny, pierwszy tego rodzaju kierunek kształcenia w Polsce. Uczelnia planuje przyjąć 60 studentów.

Interdyscyplinarność studiów przejawia się w równorzędnym traktowaniu zagadnień z zakresu nauk społecznych, przyrodniczych i technicznych, co pozwoli studentom na wszechstronne rozumienie zagadnienia rewitalizacji. Jednym z podstawowych celów kształcenia jest podejście projektowe, które koncentruje się na zarządzaniu specyficznymi, kompleksowymi projektami rewitalizacyjnymi dedykowanymi miastom. Studenci uczą się analizować warunki techniczne, infrastrukturalne, architektoniczne i urbanistyczne rewitalizowanego obszaru. W trakcie studiów rozwijana i pogłębiana jest wiedza z zakresu m.in.: ekonomii, finansów, gospodarki przestrzennej, zarządzania, prawa, pracy socjalnej, socjologii, pedagogiki społecznej, animacji kulturowej oraz architektury i urbanistyki, budownictwa, a także inżynierii środowiska.

 


Data dodania:2017-05-12
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Małgorzata Trocha,
Zdjęcia
Absolwenci Politechniki Łódzkiej. Fot. Jacek Szabela

Uczelnia

Nasze Media

/galeria

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE