75lat.p.lodz.pl
Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

PŁ sklasyfikowana w rankingu U-MultirankU-Multirank to nie tylko globalny ranking uniwersytetów, to także rozbudowany system informacji o uczelniach na całym świecie. Pozwala tworzyć rankingi według kryteriów, które zainteresowani sami uznają za najważniejsze. W edycji 2020 Politechnika Łódzka została wysoko oceniona m.in. za mobilność.


 

logo U-multirank

 

Zaprezentowane dane dotyczą 1759 szkół wyższych z 92 krajów, w tym 37 uczelni polskich. Ranking zawiera informacje dot. 31 wskaźników zgrupowanych według 5 obszarów: jakość kształcenia, badania naukowe, transfer wiedzy, umiędzynarodowienie oraz zaangażowanie na szczeblu regionalnym.  

 

Wielowymiarowe podejście U-Multiranku polega na porównaniu wyników osiąganych przez uczelnie w ramach poszczególnych obszarów i wskaźników oraz przyznawaniu im ocen w skali od A (bardzo dobrze) do E (słabo). Politechnika Łódzka została dobrze oceniona (B) w trzech kategoriach: mobilność studentów, odsetek absolwentów podejmujących pracę w regionie oraz za liczbę publikacji indeksowanych w bazie Web of Science w przeliczeniu na liczbę studentów. 

 

- U-Multirank pokazuje, że koncepcja „najlepszego uniwersytetu na świecie” zależy od tego, czego się akurat szuka i pozostawia decyzję o przydatności różnych wskaźników swoim użytkownikom. Pozwala zainteresowanym tworzyć rankingi według kryteriów, które sami uznają za najważniejsze. Mogą oni dzięki temu znaleźć uczelnię, która będzie najlepiej odpowiadała ich potrzebom - wyjaśnia Justyna Kopańska z Centrum Współpracy Międzynarodowej PŁ. - Ranking pokazuje, że Harvard University, Stanford University, czy Massachusetts Institute of Technology, czyli uczelnie sklasyfikowane na podium we wszystkich światowych rankingach, zajmują pierwsze miejsce, jeżeli chodzi o najwyższą liczbę publikacji i patentów. Jednak przy uwzględnieniu innych kryteriów oceny, na prowadzenie wychodzą inne, często mniej znane uczelnie.

 

U-Multirank obejmuje instytucje o różnych profilach: uniwersytety nauk stosowanych, regionalne szkoły wyższe, akademie muzyczne, itd. Dzięki temu uwzględnia wiele uczelni, które nigdy wcześniej nie były widoczne w światowych rankingach, a wiele z nich osiąga w przypadku niektórych wskaźników bardzo dobre wyniki. 

 

Więcej informacji na stronie rankingu.


Data dodania:2020-06-15
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Małgorzata Trocha
Zdjęcia

Uczelnia

Nasze Media

/galeria
Blog Politechniki Łódzkiej

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE