75lat.p.lodz.pl
Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

PŁ w rankingu RUR World University RankingsW tym roku Politechnika Łódzka, jako jedna z trzech polskich uczelni technicznych, została po raz pierwszy sklasyfikowana w międzynarodowym rankingu -  RUR (Round University Ranking) World University Rankings. 
 

Logo RUR World University Rankings

 

W rankingu uwzględniono 20 kryteriów zgrupowanych w 4 kategorie: kształcenie, badania, umiędzynarodowienie oraz stabilność finansowa. PŁ najlepiej wypadła w pierwszej kategorii - kształcenie, na 559 miejscu.


Listę rankingową 2020 otwiera Harvard University. W pierwszej dziesiątce znalazły się także 4 uczelnie amerykańskie, 4 uczelnie brytyjskie oraz ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology).

 

W tym roku w rankingu sklasyfikowano 829 uczelni z 70 krajów, w tym 6 polskich szkół wyższych. W ogólnej ocenie najlepiej z Polski wypadły: Uniwersytet Warszawski (389) oraz Uniwersytet Jagielloński (392). Pozostałe 4 uczelnie: Politechnika Warszawska, Politechnika Gdańska, Politechnika Łódzka i Uniwersytet Łódzki sklasyfikowano w przedziale 500 – 700. 

 

RUR World University Rankings powstał w 2013, ale pierwsza klasyfikacja miała miejsce w roku 2010. 

 

Więcej informacji na stronie rankingu.
 


Data dodania:2020-05-04
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Małgorzata Trocha
Zdjęcia
Logo RUR World University Rankings

Uczelnia

Nasze Media

/galeria
Blog Politechniki Łódzkiej

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE