Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

PŁ W LICZBACHDane liczbowe o Politechnice Łódzkiej oraz najważniejsze informacje o uczelni.

 

Rok założenia - 1945
Liczba profesorów - 221
Liczba nauczycieli akademickich -  1 234
Liczba studentów - 16 726

Liczba studentów na studiach stacjonarnych - 13 067

Liczba pracowników - 2 705
Liczba kierunków studiów  -  46
Liczba absolwentów w roku 2018 - 2 952
Liczba słuchaczy studiów doktoranckich - 669
Liczba słuchaczy studiów podyplomowych - 508

 


Dane dot. pracowników są podane na 01.10.2018.
Dane dot. absolwentów są podane na 10.10.2018.
Dane dot. studentów na 30.11.2017 wg. GUS.
Dane dot. studentów studiów doktoranckich, absolwentów oraz słuchaczy studiów podyplomowych stan na 31.12.2017 wg. GUS.

 

 

Co nas wyróżnia?

 

32 hektary powierzchni w centrum miasta, nowoczesne gmachy i zrewitalizowane, pofabryczne budynki w otoczeniu zieleni. Fabrykanckie wille i pałace obok przeszklonych budynków, to wyróżnia Politechnikę Łódzką na tle innych polskich uczelni.

 

PŁ jest prężnie działającą uczelnią techniczną o rozbudowanej strukturze, to blisko 17 tys. studentów i 2,7 tys. pracowników. Kształcenie jest prowadzone na dziewięciu wydziałach, w trzech kolegiach. Poza tym na terenie kampusu funkcjonuje wiele dodatkowych jednostek organizacyjnych. Są to miejsca międzywydziałowej edukacji, zajęć sportowo-rekreacyjnych, rozrywki oraz różnorodnych organizacji wspierających życie studenckie.

 

PŁ jest jedną z najlepszych uczelni technicznych w Polsce. Posiada ponad 70-letnią tradycję i doświadczenie w kształceniu inżynierów. Ponad 100-tysięczna liczba świetnie wykształconych absolwentów, to efekt pracy kilku pokoleń dobrze przygotowanej kadry: dydaktycznej, naukowo-technicznej oraz sprawnego zaplecza administracyjnego naszej uczelni. Politechnika łódzka jest otwarta dla wszystkich, nie tylko dla studentów, ale także dla dzieci, młodzieży i seniorów. Każdy może skorzystać z naszej bogatej oferty edukacyjnej.

 

Uczelnia jest atrakcyjnym partnerem dla biznesu w regionie. Współpracuje z największymi firmami w kraju i za granicą. Prowadzi badania naukowe na europejskim poziomie, tworzy nowe technologie i patenty przy współpracy z najlepszymi ośrodkami naukowymi na całym świecie.

 

W 2016 roku Politechnika Łódzka otrzymała, jako pierwsza uczelnia techniczna w Polsce, logo HR EXCELLENCE IN RESEARCH potwierdzające, że uczelnia stosuje zasady „Europejskiej Karty Naukowca” i „Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych”. Posiadanie  tego znaku zwiększa rozpoznawalności i atrakcyjność uczelni w europejskim obszarze badawczym jako partnera projektowego.

 

 

Umiędzynarodowienie

 

Internacjonalizacja jest jednym z fundamentów strategii Politechniki Łódzkiej w zakresie badań, edukacji jak również innych działań realizowanych we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Potwierdzeniem tej dbałości o odpowiedni poziom zaangażowania na arenie międzynarodowej jest 25-letnia, aktywna działalność Centrum Kształcenia Międzynarodowego (International Faculty of Engineering (IFE)). Jest to znany na całym świecie innowacyjny ośrodek kształcący na 16 kierunkach technicznych w języku angielskim oraz na jednym w języku francuskim.


W 2017 roku została w Politechnice Łódzkiej powołana do życia nowa jednostka – Centrum Współpracy Międzynarodowej, której głównym zadaniem jest bardzo dynamiczne wdrażanie strategii internacjonalizacji uczelni i silne zaznaczenie Politechniki Łódzkiej jako innowacyjnego ośrodka akademickiego na Europejskiej Mapie Szkolnictwa Wyższego.

 

W uczelni studiuje obecnie ponad 400 obcokrajowców. Studenci kształcący się w Politechnice Łódzkiej mają możliwość zdobywania podwójnego dyplomu w ramach umów partnerskich z uczelniami we Francji, Niemczech, Chinach, czy Ukrainie.

 

PŁ należy do czołówki uczelni w wymianie studentów w ramach programu Erasmus i dumnie nosi tytuł "Uczelnia przyjazna mobilności". Jest też liderem w wymianie studenckich, długoterminowych, zagranicznych praktyk wakacyjnych w ramach programu IAESTE. Od 2000 roku Politechnika Łódzka pełni rolę krajowego koordynatora Baltic Univeristy Programme, skupiającego ponad 60 uczelni w Polsce. Współpraca międzynarodowa uczelni w zakresie programów naukowo-badawczych i wymiany studenckiej obejmuje ponad 520 ośrodków w 65 krajach, w tym ponad 200 umów stanowią projekty z partnerami strategicznymi.

 

Jako logiczne ogniwo łączące edukację z nauką w 2014 roku na uczelni powołano angielskojęzyczną Międzynarodową Szkołę Doktorską (ang. IDS) skupiającą obcokrajowców prowadzących badania naukowe. IDS w uznaniu swojej działalności została w 2015 roku laureatem Konkursu Liderzy Zarządzania Uczelnią LUMEN 2015 w kategorii "Umiędzynarodowienie". Uczelnia realizuje wiele projektów we współpracy z partnerami zagranicznymi.

 

W 2017 roku, IFE przy współpracy z Ambasadą Francji w Polsce oraz z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) otworzyło prestiżowy i wieloletni projekt  Francuskiej Akademii Młodego Inżyniera (FAMI) angażujący młodzież do projektów międzynarodowych, opartych na nowoczesnych technologiach i wyzwaniach społecznych.

 

Wysoka pozycja w rankingach

 

W rankingu szkół wyższych 2018 magazynu edukacyjnego "Perspektywy" zajmujemy szóste miejsce wśród uczelni technicznych. Politechnika Łódzka jest w gronie 12 uczelni polskich, które znalazły się w międzynarodowym rankingu Times Higher Education World University Ranking.

 

Jesteśmy piątą najchętniej wybieraną uczelnią w Polsce  wg raportu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Transfer nauki do przemysłu

 

Od wielu lat w Politechnice Łódzkiej realizowana jest polityka zarządzania własnością intelektualną, która skoncentrowana jest na efektywnym transferze innowacyjnych technologii do gospodarki oraz osiąganiu korzyści finansowych z wykorzystania dóbr niematerialnych.

 

Wypracowane oraz ciągle doskonalone w Politechnice mechanizmy komercjalizacji uczelnianych rozwiązań umożliwiły skuteczne urynkowienie wielu prac B+R, poprzez ich sprzedaż albo udzielenie licencji na ich wykorzystywanie. Nasza uczelnia z sukcesem transferuje również nowatorskie rozwiązania do biznesu poprzez zakładanie spółek typu spin-off, inicjując oraz wspierając w ten sposób ideę przedsiębiorczości wśród nauczycieli akademickich, doktorantów oraz studentów.

 

Programy edukacyjne dla lokalnej społeczności

 

Politechnika Łódzka jest otwarta dla całej lokalnej społeczności, oferuje możliwość korzystania z wiedzy i doświadczenia jej wykładowców oraz z zaplecza lokalowego i laboratoryjnego uczelni. Program kształcenia jest dostosowywany do każdej grupy odbiorów, od najmłodszych - do najstarszych.

 

W 2008 roku dla dzieci w wieku 7-12 lat powstał Łódzki Uniwersytet Dziecięcy - pierwszy w kraju działający przy uczelni technicznej. Tutaj dzieci rozwijają ciekawość świata i poznają tajniki wiedzy technicznej w prosty i zabawny sposób.

 

W 2007 roku powołano przy uczelni Liceum Ogólnokształcące. Większość jego absolwentów zostaje naszymi studentami. Brakującym ogniwem w cyklu prowadzącym do kształcenia kadr inżynierskich było powstałe w 2013 r. Gimnazjum Politechniki Łódzkiej.

 

Uczelnia ma także ofertę dla seniorów. Od 2006 roku przy PŁ działa Uniwersytet Trzeciego Wieku (UTW). Powstał, by włączyć osoby starsze do systemu kształcenia ustawicznego oraz umożliwić im dalszy rozwój intelektualny i psychofizyczny. Obecnie UTW posiada ponad 700 słuchaczy.


Data dodania:2016-08-18
Data aktualizacji2018-11-27

Wprowadzone przez:
Małgorzata Trocha,

Uczelnia

Nasze Media

/galeria
Blog Politechniki Łódzkiej

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE