Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

PŁ W LICZBACH

A+ / A-


Dane liczbowe o Politechnice Łódzkiej oraz najważniejsze informacje o uczelni.

 

Rok założenia - 1945
Liczba profesorów - 247
Liczba nauczycieli akademickich -  1 368
Liczba studentów - 17 874

Liczba studentów na studiach stacjonarnych - 14 478

Liczba pracowników - 2 841
Liczba kierunków studiów  -  45
Liczba absolwentów w roku 2015 - 3 460
Liczba słuchaczy studiów doktoranckich - 677
Liczba słuchaczy studiów podyplomowych - 669

 


Dane dot. pracowników na  27.09.2016;  dane dot. studentów na 30.11.2016 wg. GUS
oraz dane dot. studiów doktoranckich i podyplomowych  na 31.12.2016 wg. GUS.

 

 

Co nas wyróżnia?

 

32 hektary powierzchni w centrum miasta, nowoczesne gmachy i zrewitalizowane, pofabryczne budynki w otoczeniu zieleni. Fabrykanckie wille i pałace obok przeszklonych budynków, to wyróżnia Politechnikę Łódzką na tle innych Polskich uczelni.

 

PŁ jest prężnie działającą uczelnią techniczną o rozbudowanej strukturze, to ponad 18,5 tys. studentów i prawie 3 tys. pracowników. Kształcenie jest prowadzone na dziewięciu wydziałach, w trzech kolegiach i Instytucie Papiernictwa i Poligrafii, który działa na prawach wydziału. Poza tym na terenie kampusu funkcjonuje wiele dodatkowych jednostek organizacyjnych. Są to miejsca międzywydziałowej edukacji, zajęć sportowo-rekreacyjnych, rozrywki oraz różnorodnych organizacji wspierających życie studenckie.

 

PŁ jest jedną z najlepszych uczelni technicznych w Polsce. Posiada ponad 70-letnią tradycję i doświadczenie w kształceniu inżynierów. Ponad 100-tysięczna liczba świetnie wykształconych absolwentów, to efekt pracy kilku pokoleń dobrze przygotowanej kadry: dydaktycznej, naukowo-technicznej oraz sprawnego zaplecza administracyjnego naszej uczelni. Politechnika łódzka jest otwarta dla wszystkich, nie tylko dla studentów, ale  także dla dzieci, młodzieży i seniorów. Każdy może skorzystać z naszej bogatej oferty edukacyjnej.

 

Uczelnia jest atrakcyjnym partnerem dla biznesu w regionie. Współpracuje z największymi firmami w kraju i za granicą. Prowadzi badania naukowe na europejskim poziomie, tworzy nowe technologie i patenty przy współpracy z najlepszymi ośrodkami naukowymi na całym świecie.

 

W 2016 roku Politechnika Łódzka otrzymała, jako pierwsza uczelnia techniczna w Polsce, logo HR EXCELLENCE IN RESEARCH potwierdzające, że uczelnia stosuje zasady „Europejskiej Karty Naukowca” i „Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych”. Posiadanie  tego znaku zwiększa rozpoznawalności i atrakcyjność uczelni w europejskim obszarze badawczym jako partnera projektowego.

 

 

Umiędzynarodowienie

 

Zarówno w zakresie edukacji, jak i badań naukowych umiędzynarodowienie to silna strona Politechniki Łódzkiej. Od ponad 20 lat w Politechnice Łódzkiej istnieje Centrum Kształcenia Międzynarodowego  (CKM), jednostka znana również pod angielską nazwą International Faculty of Engineering (IFE), kształcąca na 10 kierunkach technicznych w języku angielskim oraz na jednym w języku francuskim.

 

W Uczelni mamy obecnie na studiach ponad 400 obcokrajowców. Nasi studenci mają możliwość zdobywania podwójnego dyplomu Politechniki Łódzkiej i jednej z partnerskich uczelni: we Francji, Holandii, Wielkiej Brytanii, Danii, Chinach, Ukrainie czy Hiszpanii.

 

PŁ należy do czołówki uczelni w wymianie studentów w ramach programu Erasmus i dumnie nosi tytuł "Uczelnia przyjazna mobilności". Jest też liderem w wymianie studenckich długoterminowych zagranicznych praktyk wakacyjnych w ramach programu IAESTE. Od 2000 roku Politechnika Łódzka pełni rolę krajowego koordynatora – Baltic Univeristy Programme, skupiającego 63 uczelnie w Polsce. Współpraca międzynarodowa uczelni w zakresie programów naukowo-badawczych i wymiany studenckiej obejmuje ponad 520 ośrodków w 65 krajach, w tym ponad 200 umów stanowią projekty z partnerami strategicznymi.

 

W 2015 r działająca w Politechnice Łódzkiej Międzynarodowa Szkoła Doktorska została laureatem Konkursu Liderzy Zarządzania Uczelnią LUMEN 2015, w kategorii „Umiędzynarodowienie”.

 

Politechnika Łódzka uczestniczy w Europejskim Stowarzyszeniu Edukacji Inżynierskiej, zajmującej się problemem kształcenia inżynierów w Europie i jest jedynym polskim członkiem Cluster of Industrial Biotechnology (CLIB2021), organizacji zrzeszającej wielkie przedsiębiorstwa przemysłowe i instytucje naukowe, mające olbrzymi wpływ na rozwój globalnej biogospodarki.

 

Wysoka pozycja w rankingach

 

W rankingu szkół wyższych 2016 magazynu edukacyjnego „Perspektywy” zajmujemy szóste miejsce wśród uczelni technicznych i jesteśmy czwartą najchętniej wybieraną uczelnią w Polsce wg raportu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Transfer nauki do przemysłu

 

Jako jedna z największych polskich uczelni technicznych PŁ odgrywa ważną rolę w budowaniu konkurencyjności gospodarki, nie tylko regionu łódzkiego, ale także w kraju i poza jego granicami. Efektywną współpracę środowiska naukowego z przemysłem wspiera Centrum Transferu Technologii. Stanowi to przykład twórczego myślenia i działania w zakresie prowadzenia badań naukowych, jak również w zakresie transferu i komercjalizacji nowoczesnych technologii i rozwiązań.

 

Programy edukacyjne dla lokalnej społeczności

 

Politechnika Łódzka jest otwarta dla całej lokalnej społeczności,  oferuje możliwość korzystania z wiedzy i doświadczenia jej wykładowców oraz z zaplecza lokalowego i laboratoryjnego uczelni. Program kształcenia jest dostosowywany do każdej grupy odbiorów, od najmłodszych - do najstarszych.

 

W 2008 roku dla dzieci w wieku 7-12 lat powstał Łódzki Uniwersytet Dziecięcy - pierwszy w kraju działający przy uczelni technicznej. Tutaj dzieci rozwijają ciekawość świata i poznają tajniki wiedzy technicznej w prosty i zabawny sposób.

 

W 2007 roku powołano przy uczelni Liceum Ogólnokształcące. Większość jego absolwentów zostaje naszymi studentami. Brakującym ogniwem w cyklu prowadzącym do kształcenia kadr inżynierskich było powstałe w 2013 r. Gimnazjum Politechniki Łódzkiej.

 

Uczelnia ma także ofertę dla seniorów. Od 2006 roku przy PŁ działa Uniwersytet Trzeciego Wieku (UTW). Powstał, by włączyć osoby starsze do systemu kształcenia ustawicznego oraz umożliwić im dalszy rozwój intelektualny i psychofizyczny. Obecnie UTW posiada już dwie filie i blisko 1 000 słuchaczy.


Data dodania:2016-08-18
Data aktualizacji2017-06-12

Wprowadzone przez:
Małgorzata Trocha,

Uczelnia

Nasze Media

/galeria

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE