75lat.p.lodz.pl
Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

Ogłoszenie o naborze partneraOgłoszenie o naborze partnera do wspólnej realizacji projektu dla Działania 2.3. Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, Poddziałanie 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”, ogłoszonego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucji Pośredniczącej, w ramach POPC 2014-2020 (Typ II projektu: Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki- 11 nabór) na podstawie Ustawy z dn. 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2018 poz. 1431).

 

Politechnika Łódzka ogłasza otwarty nabór Partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach opublikowanego 11. naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach II Osi priorytetowej POPC – Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Poddziałanie 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”

 

O udział w postępowaniu mogą ubiegać się Podmioty będące jednostką naukową w brzmieniu nadanym przez Ustawę z 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620) oraz spełniające wskazane w ogłoszeniu kryteria wyboru.

 

Cel naboru: Wspólna realizacja projektu w ramach II Osi priorytetowej POPC – „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.3. „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego” Poddziałanie 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”.

 

Celem projektu jest cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego z zasobów nauki.

 

Ogłoszenie o naborze oraz stosowne dokumenty znajdują się w załączeniu.


Data dodania:2019-06-27
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Agnieszka Garcarek-Sikorska
Zdjęcia
Pliki do pobrania
ZałącznikWielkość
ogloszenie_-_nabor_na_partnera_2.3.1.pdf2.02 MB
ZałącznikWielkość
zalacznik_wzor_formularza_ofertowego_2.3.1.doc70.5 KB

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE