75lat.p.lodz.pl
Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

Nominacja dla profesor z PŁPrezydent RP Andrzej Duda wręczył 4 marca akty nominacyjne 76 nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. Z Politechniki Łódzkiej nominację otrzymała prof. Beata Kolesińska z Wydziału Chemicznego.

 

Prof. Beata Kolesińska otrzymuje nominację z rąk Prezydenta RP Prof. Beata Kolesińska otrzymuje nominację z rąk Prezydenta RP foto: Justyna Frączyk

 

Beata Kolesińska jest profesorem nauk ścisłych i przyrodniczych w Instytucie Chemii Organicznej PŁ. Ukończyła studia na Wydziale Chemicznym PŁ. Kolejne stopnie naukowe: doktora nauk chemicznych uzyskała w 2002 r., a w 2011 r. doktora habilitowanego. Jej zainteresowania naukowe dotyczą projektowania i syntezy peptydów aktywnych biologicznie i ich wykorzystania w medycynie, koniugatów peptydów z lekami/znacznikami, materiałów peptydowych i hybrydowych opartych o peptydy/białka.

 

Prof. Kolesińska jest autorką lub współautorką ponad 80 artykułów naukowych w czasopismach z listy Journal Citation Reports (JCR) i kilku rozdziałów w książkach. Jest promotorem trzech zakończonych oraz trzech otwartych przewodów doktorskich. Za swoją działalność naukową była wielokrotnie nagradzana w kraju i za granicą. Otrzymała kilka medali na światowych wystawach badań, innowacji i wynalazków. Została również wyróżniona statuetką Łódzkie Eureka (2018 r.) w kategorii Technika. Jest członkiem International Advisory Board Members czasopisma Helvetica Chimica Acta, wydawanego w ramach Wiley Online Library.

 

Profesor Beata Kolesińska jest członkiem European Peptide Society, Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Polskiego Towarzystwa Chemii Medycznej. Wielokrotnie uczestniczyła w pracach komitetów naukowych międzynarodowych i krajowych konferencji. Przewodniczyła sesjom i wygłaszała zaproszone wykłady.


Data dodania:2020-03-09
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Małgorzata Trocha,
Zdjęcia
Prof. Beata Kolesińska otrzymuje nominację z rąk Prezydenta RP Prof. Beata Kolesińska otrzymuje nominację z rąk Prezydenta RP foto: Justyna Frączyk

Uczelnia

Nasze Media

/galeria
Blog Politechniki Łódzkiej

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE