Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

Najlepsi nauczyciele akademiccy według studentów PŁW sali widowiskowej Politechniki Łódzkiej, wieczorem 19 grudnia, odbyła się gala konkursu na Najlepszego Nauczyciela roku akademickiego 2016/17.

 

Co roku studenci PŁ, w dobrowolnym głosowaniu, oceniają w ankietach swoich wykładowców m.in. za ich zaangażowanie i sposób przekazywania wiedzy. Tegoroczna lista zwycięzców przedstawia się następująco w poszczególnych jednostkach:

 

Wydział Mechaniczny - dr inż. Marek Małolepszy
Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki - mgr Grzegorz Kusztelak
Wydział Chemiczny  - dr hab. inż. inż. Piotr Ulański
Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów - dr Łukasz Grzejszczak
Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności - dr inż. Maria Woźniak – Malczewska
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska - dr inż. arch. Tomasz Grzelakowski
Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej - dr Wojciech Grudziński
Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji - dr hab. inż. Grzegorz Szymański
Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska - dr inż. Michał Tylman
Kolegium Logistyki - dr Anita Fajczak – Kowalska
Kolegium Gospodarki Przestrzennej - dr inż. arch. Robert Warsza
Centrum Kształcenia Międzynarodowego - dr John Speller
Centrum Językowe Politechniki Łódzkiej - mgr Karol Kurzejamski

 

Organizatorem konkursu na Najlepszego Nauczyciela jest Samorząd Studencki Politechniki Łódzkiej.


Data dodania:2018-01-03
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Małgorzata Trocha,
Zdjęcia
I Dom Studenta PŁ.

Uczelnia

Nasze Media

/galeria
Blog Politechniki Łódzkiej

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE