75lat.p.lodz.pl
Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

Nagrody Ministra Rozwoju dla architektów z PŁPonad 30 naukowców, doktorantów i studentów otrzymało nagrody ministra rozwoju. Nagrodę w dziedzinie planowania i zagospodarowania przestrzennego w tym roku otrzymali architekci z Politechniki Łódzkiej.

 

Na zdjęciu - od lewej mgr inż. arch. Andrzej Makowski (doktorant w IAiU Wydziału BAiIŚ PŁ), dr inż. arch. Aneta Tomczak (adiunkt w IAiU Wydziału BAiIŚ PŁ), wiceminister rozwoju Robert Nowicki, dr inż. arch. Robert Warsza (adiunkt w IAiU Wydziału BAiIŚ PŁ)

 

Pracownicy Instytutu Architektury i Urbanistyki, Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska (BAIŚ) PŁ – dr inż. arch. Aneta Tomczak, dr inż. arch. Robert Warsza oraz mgr inż. arch. Andrzej Makowski, doktorant - wspólnie z zespołem Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi, otrzymali Nagrodę Ministra Rozwoju Rzeczpospolitej Polskiej za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinie planowania i zagospodarowania przestrzennego.

 

Nagrodę przyznano za opracowane i wdrożone w życie projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wykonane dla obszaru Posiadeł Wodno - Fabrycznych - kolebki XIX wiecznej Łodzi przemysłowej. W planach wprowadzono oryginalne rozwiązania ściśle dopasowane do specyfiki terenu, wykorzystujące kulturowy i przyrodniczy potencjał miejsca.

 

Prace projektowe architektów poprzedzone były szczegółową inwentaryzacją, waloryzacją elementów dziedzictwa przemysłowego i przyrodniczego oraz badaniami wartości zachowanych w strukturze miasta. Dzięki podjęciu prac planistycznych dla całego obszaru Posiadeł Wodno - Fabrycznych, przyjęte rozwiązania miały charakter systemowy i pionierski. Stanowią one pierwsze, tak szczegółowe współczesne opracowania planistyczne kształtujące podstawy zachowania dziedzictwa kulturowego oraz wprowadzające zasady zagospodarowania przestrzennego.

 

Od lewej dr A. Tomczak i mgr E. Janiszewska z PŁ, fot. Małgorzata MarczewskaW kategorii prace magisterskie nagrodę otrzymała absolwentka kierunku Architektura na Wydziale BAIŚ - mgr inż. arch. Elżbieta Janiszewska za pracę magisterską Industrialny Ogród Wrażeń jako element miejskiego systemu zieleni i przestrzeni publicznych Green Line. Promotorem pracy jest: dr inż. arch. Aneta Tomczak.

 

Nagrodzona praca połączyła w treści dwa tematy: problematykę miejsc postindustrialnych i rolę publicznych terenów zielonych w mieście. Istotnym założeniem pracy było operowanie różnymi skalami projektowymi. Pokazało to możliwości tworzenia powiązanych przestrzeni wspólnych w skali miasta, kwartału aż do szczegółowego projektu parku miejskiego, placu i ulicy. Docelowym efektem pracy był projekt urbanistyczny zagospodarowania obszaru nieczynnej Elektrociepłowni nr 2 w Łodzi, wpisany w spójny miejski system zieleni i przestrzeni publicznych. Projekt założył stworzenie parku na miarę XXI wieku – Industrialnego Ogrodu Wrażeń, łączącego funkcje rekreacyjne, sportowe, kulturalne i rozrywkowe. Przyjęte w pracy dyplomowej rozwiązania projektowe wpisały się w aktualne .podejście do systemowego działania w planowaniu przestrzennym - wyjaśnia promotorka pracy dr A. Tomczak.

 

Wręczenie nagród odbyło się 4 lutego podczas uroczystego otwarcia Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury BUDMA 2020 w Poznaniu.

 


Data dodania:2020-02-07
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Małgorzata Trocha
Zdjęcia
Na zdjęciu - od lewej mgr inż. arch. Andrzej Makowski (doktorant w IAiU Wydziału BAiIŚ PŁ), dr inż. arch. Aneta Tomczak (adiunkt w IAiU Wydziału BAiIŚ PŁ), wiceminister rozwoju Robert Nowicki, dr inż. arch. Robert Warsza (adiunkt w IAiU Wydziału BAiIŚ PŁ)

Uczelnia

Nasze Media

/galeria
Blog Politechniki Łódzkiej

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE