Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

Łódzkie Eureka po raz 14.Jeszcze przez kilka dni (do 28 lutego) przyjmowane będą zgloszenia do XVI edycji wyróżnień Łódzkie Eureka, w których promowane są wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne i techniczne. Wyróżnienia przyznaje Rada ds. Szkolnictwa Wyższego i Nauki przy Prezydencie Miasta Łodzi.

 

Do wyróżnienia zgłaszane mogą być wybitne osiągnięcia o randze międzynarodowej i krajowej za rok poprzedzający przyznanie wyróżnienia (nagrody PAN, nagrody ministerialne, wyróżnienia i medale zagraniczne, wynalazki i patenty o znaczeniu międzynarodowym, wystawy, festiwale, konkursy lub inne znaczące osiągnięcia).

 

Prawo zgłaszania kandydatów do wyróżnienia mają: uczelniane komisje nauki, senaty uczelni, rady wydziałów, Prezydium Oddziału Łódzkiego PAN, Prezydium Zarządu Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, grupa inicjatywna złożona z minimum 5 samodzielnych pracowników naukowych. Wyróżnienia przyznawane będą w trzech kategoriach: nauka, technika, sztuka.

 

Więcej informacji na stronie Urzędu Miasta Łodzi.

 

Uroczyste wręczenie wyróżnień nastąpi podczas uroczystości inauguracji Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki w kwietniu 2019 r.


Data dodania:2019-01-22
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Małgorzata Trocha,
Zdjęcia
Statuetka Łódzkie Eureka

Uczelnia

Nasze Media

/galeria
Blog Politechniki Łódzkiej

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE