Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

Ubezpieczenie zdrowotne

2018-12-31

Przepis dotyczący prawa do ubezpieczenia po ukończeniu studiów

Zgodnie z Ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych prawo do ubezpieczenia zdrowotnego opłacanego przez uczelnię wygasa po upływie 4 miesięcy od dnia zakończenia nauki albo skreślenia z listy studentów/doktorantów.
więcej

Sprawy związane z ubezpieczeniem zdrowotnym - kontakt

Kontakt:   Dział Spraw Studenckich ul. ks. Skorupki 10/12, pok. 104,  (tel. 42 631 20 33) e-mail. ...
więcej
2018-12-31

Informacja dotycząca ubezpieczenia zdrowotnego

Zgodnie z zapisem ustawy z 20.04.2004 r. student studiów stacjonarnych nie może być zarejestrowany jako osoba bezrobotna (z dniem 1 października osoba przyjęta w poczet studentów studiów stacjonarnych traci prawo do posiadania statusu osoby bezrobotnej oraz do ubezpieczenia zdrowotnego z tego tytułu).
więcej
2018-12-31

Druki dot. zgłoszenia studenta lub doktoranta do ubezpieczenia zdrowotnego

Ubezpieczenie zdrowotne dla studentów i doktorantów Politechniki Łódzkiej, którzy ukończyli 26 rok życia i nikt inny nie opłaca za nich składki na ubezpieczenie zdrowotne.
więcej
2018-12-31

Podstawa prawna ubezpieczenia zdrowotnego studentów i doktoratów PŁ po 26 roku

Podstawowe informacje dot. ubezpieczenia zdrowotnego studentów i doktorantów PŁ.
więcej
2018-12-31

Jak uzyskać ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez uczelnię

Ogólne informacje dotyczące zasad ubezpieczenia zdrowotnego studentów i doktorantów PŁ przez uczelnię.
więcej

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE