Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

Inne stypendia dla doktorantów

2020-09-30

Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych

Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych (zwane dalej Zwiększeniem) może być przyznane doktorantowi na drugim roku i kolejnych latach studiów doktoranckich, który wyróżniał się osiągnięciami w pracy naukowej i dydaktycznej w roku akademickim poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie Zwiększenia.  
więcej
2020-09-30

Stypendia doktoranckie

W załączeniu znajdują się dokumenty dotyczące stypendium doktoranckiego.   Stypendium doktoranckie przyznawane jest na pisemny wniosek doktoranta (zgodny z...
więcej

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE