Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

Pomoc materialna dla doktorantów

2017-06-20

Terminy wypłat stypendiów dla doktorantów (V-VI 2017 r.)

Harmonogram wypłat stypendiów dla doktorantów w miesiącach maj-czerwiec 2017 r.:   wypłata: 12.05, termin podania nr konta: 28.04; wypłata: 9.06,...
więcej
2017-04-30

Terminy wypłat stypendiów dla doktorantów (II-IV 2017r.)

Harmonogram wypłat stypendiów dla doktorantów w miesiącach luty - kwiecień 2017 r.:
więcej
2017-09-30

Ważna informacja dot. numerów kont

Doktoranci starający się o stypendia zobowiązani są przekazać numer konta bankowego do Kwestury, za pośrednictwem poczty elektronicznej PŁ na adres: ...
więcej
2017-06-30

Terminy składania wniosków o pomoc materialną dla doktorantów

W załączniku znajduje się Komunikat Prorektora ds. edukacji PŁ w sprawie harmonogramu składania wniosków o pomoc materialną doktorantom PŁ w semestrze letnim roku...
więcej
2017-06-30

Stypendium dla najlepszych doktorantów

Podstawowe informacje dotyczące przyznawania stypendium dla najlepszych doktorantów w roku akademickim 2016/17.
więcej
2017-09-30

Stypendium socjalne dla doktorantów

Podstawowe informacje dotyczące przyznawania stypendium socjalnego doktorantom w roku akademickim 2016/17.
więcej

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE