Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

Aktualności - archiwum

2018-09-17

Ruszyły konkursy SONATA BIS 8, HARMONIA 10, MAESTRO 10

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkursy SONATA BIS 8, HARMONIA 10 oraz MAESTRO 10. Nabór wniosków będzie prowadzony do 17 września 2018 r.
więcej
2018-07-10

Informacja o wyborze partnera do wspólnej realizacji projektu

Informacja o wyborze partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach ogłoszonego Konkursu „Trzeciej Misji Uczelni”, na podstawie Ustawy z dn. 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017r. poz. 1460, ze zm.).
więcej
2018-07-09

Konferencja EuroScience Open Forum

8. edycja ESOF odbędzie się w Tuluzie we Francji, od 9 do 14 lipca 2018 r.  
więcej
2018-07-03

Informacja o wyborze partnera do wspólnej realizacji projektu

Informacja o wyborze partnetów do wspólnej realizacji w ramach ogłoszonego konkursu nr POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18 „Trzecia Misja Uczelni”, planowanych do realizacji w ramach Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, na podstawie Ustawy z dn. 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017r. poz. 1460, ze zm.).  
więcej
2018-06-30

Konkurs w programie Międzynarodowe Agendy Badawcze

Informujemy, że została opublikowana dokumentacja konkursowa dotycząca ostatniego planowanego konkursu w programie Międzynarodowe Agendy Badawcze.  
więcej
2018-06-30

Dialog - 80 mln zł na projekty badawcze

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło otwarcie naboru wniosków w ramach programu Dialog. Wnioski można składać w trybie ciągłym do 30 czerwca 2019 r.    
więcej

Strony

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE