Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

Aktualności - archiwum

2018-06-21

Ogłoszenie o naborze partnera

Politechnika Łódzka ogłasza otwarty nabór Partnera/Partnerów do wspólnej realizacji projektu w ramach ogłoszonego Konkursu „Trzeciej Misji Uczelni”. Ofertę należy złożyć do 21.06.2018 r., do godziny 14.30.  
więcej
2018-06-16

Granty ERC – wsparcie dla naukowców

Biuro ds. Doskonałości Naukowej Polskiej Akademii Nauk oferuje naukowcom ze wszystkich polskich jednostek naukowych wszechstronną pomoc w przygotowaniu i realizacji projektów ERC.  
więcej
2018-06-15

Tutoring RPK dla młodych naukowców

Regionalny Punkt Kontaktowy ds. Programów Badawczych UE w regionie łódzkim przygotował program wsparcia dla młodych, obiecujących naukowców z wiodących uczelni w naszym regonie oraz z instytutów naukowo-badawczych.  
więcej
2018-06-15

Ogłoszenie o naborze partnera

Politechnika Łódzka ogłasza otwarty nabór Partnera/Partnerów do wspólnej realizacji projektów w ramach ogłoszonego Konkursu „Trzeciej Misji Uczelni”. Ofertę należy złożyć do 15.06.2018 r., do godziny 14.30.  
więcej
2018-06-15

Ruszyły konkursy OPUS 15 i PRELUDIUM 15

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkursy OPUS 15 i PRELUDIUM 15. Wnioski o finansowanie można składać do 15 czerwca 2018 r.    
więcej
2018-06-14

Warsztaty ERC współorganizowane przez PAN i University of Cambridge

Polska Akademia Nauk i University of Cambridge organizują 14-15 czerwca br. warsztaty przygotowujące reprezentantów nauk o życiu, ścisłych i inżynieryjnych do aplikowania o granty ERC (Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych).  
więcej

Strony

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE