75lat.p.lodz.pl
Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

Jednorazowe stypendia dla utalentowanych studentów PŁ6 studentów i 6 studentek Politechniki Łódzkiej otrzymało (28.03) od wicepremiera, ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina jednorazowe stypendia. To laureaci Konkursu organizowanego przez Fundację Politechniki Łódzkiej (fotorelacja).

 

Kapituła Konkursu brała pod uwagę rangę studenckich osiągnięć. Sprawdzała czy zaprezentowany dorobek naukowy klasyfikował się jako uczelniany, krajowy, czy międzynarodowy. Wyróżniała aktywność studentów w przestrzeni biznesowej, a także udział w projektach naukowo-badawczych, z których najwyżej oceniane były samodzielne działania. Zwracała uwagę na zaangażowanie w działalność studencką, jak również na wszechstronny rozwoju studenta. Spośród 68 kandydatów, po wnikliwej analizie, Kapituła wybrała 12 laureatów.

 

Laureaci 7. edycji Konkursu Fundacji PŁ na najzdolniejszych studentów, Foto. Filip Podgórski

 

1.  Sebastian Górecki - Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki, CKM
2.  Stefan Cichosz Wydział Chemiczny
3.  Dawid Zawadzki - Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
4.  Adriana Sowała - Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
5.  Damian KądrowskiWydział Mechaniczny
6.  Aleksandra Chlebowska - Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
7.  Katarzyna ZielińskaWydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji, CKM
8.  Julia Dominiak - Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki
9.  Dominika Raszewska – Wydział Mechaniczny
10. Mariusz Mąkiewicz - Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
11. Małgorzata Ostrowska - Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
12. Jakub Wujek - Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej

 

Uroczysta gala z wręczeniem symbolicznych czeków o wartości 5 tys. złotych odbyła się w budynku IFE. To była już siódma edycja Konkursu organizowanego przez Fundację Politechniki Łódzkiej dla utalentowanych studentów PŁ.

 

W wydarzeniu uczestniczyli: wicepremier, minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin, rektor Politechniki Łódzkiej prof. Sławomir Wiak, prezes Fundacji Politechniki Łódzkiej Włodzimierz Fisiak oraz wielu zaproszonych gości.

 

Fundatorami nagród są:
⦁    Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna – 6 stypendiów
⦁    ICT Polska Centralna Klaster – 3 stypendia
⦁    Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego – 2 stypendia
⦁    Grupa Pietrucha – 1 stypendium

 

Więcej informacji o wydarzeniu w biuletynie informacyjnym PŁ Życie Uczelni.

 

 


Data dodania:2019-03-27
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Małgorzata Trocha,
Zdjęcia
Laureaci 7. edycji Konkursu Fundacji PŁ na najzdolniejszych studentów, Foto. Filip Podgórski

Uczelnia

Nasze Media

/galeria
Blog Politechniki Łódzkiej

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE