75lat.p.lodz.pl
Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

Inauguracja Centrum Mistrzostwa Informatycznego na PŁ150 nauczycieli z regionu łódzkiego odbierze 7 września 2019 r. o godz. 9.15 na PŁ dyplomy i umowy grantowe potwierdzające udział w wartym ponad 50 mln zł Centrum Mistrzostwa Informatycznego.  Dzięki projektowi 12 000 uczniów weźmie udział w dodatkowych zajęciach informatycznych i 1 500 osób podniesie swoje kompetencje dydaktyczne.

 

W auli F10 (III p.), bud. B9 na Wydziale Fizyki Technicznej Informatyki i Matematyki Stosowanej, z udziałem rektora PŁ, prof. Sławomira Wiaka, odbędzie się inauguracyjne spotkanie projektu.


Agenda:
9.15        Otwarcie inauguracyjnego posiedzenia Centrum Mistrzostwa Informatycznego - prof. Sławomir Wiak, rektor Politechniki Łódzkiej
9.30        Wprowadzenie do projektu CMI. Przedstawienie programu i celów projektu - mgr inż. Hubert Gęsiarz, kierownik projektu
10.15      Rola e-learningu w nowoczesnej edukacji - dr Rafał Grzybowski, dyrektor Uczelnianego Centrum Informatycznego
11.30      Obiad
 

Projekt CMI stanowi kompleksową koncepcję wzmocnienia polskiej edukacji informatycznej ukierunkowanej na kształcenia uzdolnionych uczniów przy zaangażowaniu najlepszych uczelni technicznych w kraju. Dzięki realizacji wskazanych celów, projekt wzmocni u uczniów chęć rozwoju zainteresowań z zakresu algorytmiki i programowania, posłuży także upowszechnieniu idei konkursów informatycznych oraz wyłoni zespoły zdolne do podjęcia rywalizacji w zawodach informatycznych na poziomie krajowym oraz ogólnoświatowym. CMI przyczyni się do podniesienia kompetencji dydaktycznych 1 500 osób prowadzących koła informatyczne oraz 12 000 uczniów. W trakcie inauguracyjnego spotkania wręczone zostaną Umowy o powierzenie grantu oraz dyplomy potwierdzające zakwalifikowanie się do projektu.
 

Projekt "Centrum Mistrzostwa Informatycznego" współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020.
 

Całkowita wartość projektu: 50 239 096,15 zł
Kwota dofinansowania: 49 885 951,15 zł
Termin realizacji: 11.12.2018 – 31.12.2023
 


Data dodania:2019-09-06
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Agnieszka Garcarek-Sikorska,
Zdjęcia
Budynek Trzech Wydziałów PŁ.

Uczelnia

Nasze Media

/galeria
Blog Politechniki Łódzkiej

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE