Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

"Huculszczyzna" po raz 19.Studenci architektury zapraszają we wtorek, 9 stycznia, na Politechnikę Łódzką na wernisaż retrospektywnej wystawy z wyprawy w Karpaty Wschodnie na Ukrainie.

 

Wyprawy naukowe w Karpaty Wschodnie na Ukrainie „HUCULSZCZYZNA", są organizowane przez Koło Naukowe Studentów Architektury Politechniki Łódzkiej „IX Piętro" od 1995 roku. Tegoroczna, już dziewiętnasta wyprawa, odbyła się w lipcu w dniach 7-23. Brało w niej udział ośmioro studentów, pod opieką dra inż. arch. Włodzimierza Witkowskiego i mgra inż. arch. Wojciecha Pardały z Instytutu Architektury i Urbanistyki PŁ.

 

Uczestnicy wyprawy w Karpaty Wschodnie w 2017 r.

 

Przyszli architekci, podczas wyprawy w 2017 roku, zinwentaryzowali siedem drewnianych cerkwi we wsiach Siemakowce (powiat kołomyjski), Borszczów, Tułuków, Oleszków, Lubkowce, Wołczkowce i Orelec (powiat śniatyński). Poza nauką zasad inwentaryzacji  zapoznali się z charakterystycznymi cechami świątyń typu huculskiego, pogłębili swoją wiedzę dotyczącą tradycyjnych, drewnianych konstrukcji budowlanych, a także poznali specyfikę regionu i jego mieszkańców.- Wyprawa zakończyła się kilkudniową wędrówką po Połoninach Hryniawskich - wyjaśniają organizatorzy wyprawy.

 

Podobnie jak w latach ubiegłych wyprawę podsumuje wystawa retrospektywna, przedstawiająca rysunki techniczne wykonane przez studentów oraz zbiór fotografii dokumentujących cerkwie, krajobrazy i mieszkańców Karpat Wschodnich. Wernisaż zaplanowano na godz. 18.00 w holu głównym Instytutu Architektury i Urbanistyki PŁ (budynek B6, al. Politechniki 6). Wystawie towarzyszyć będzie publikacja, zawierająca m.in. wspomnienia uczestników i fragmenty dokumentacji cerkwi.

 

Organizatorami wydarzenia są uczestnicy XIX Wyprawy Naukowej Studentów Architektury PŁ oraz wykładowcy z Instytutu Architektury i Urbanistyki PŁ.


Data dodania:2018-01-02
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Małgorzata Trocha,
Zdjęcia
Plakat Huculszczyzna 2017.

Uczelnia

Nasze Media

/galeria
Blog Politechniki Łódzkiej

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE