Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

Strategia HR dla naukowcówStrategia HR dla naukowców na Politechnice Łódzkiej:

 

 

 

Europejska Karta Naukowca i Kodeks Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych zostały wydane w 2005 r. jako zalecenie Komisji Europejskiej adresowane do naukowców, pracodawców oraz podmiotów finansujących badania, działających w sektorze publicznym i prywatnym.

 

Europejska Karta Naukowca opisuje prawa i obowiązki, jakim podlegają zarówno naukowcy, jak i instytucje ich zatrudniające  oraz organizacje zapewniające finansowanie badań naukowych.

 

Kodeks Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych opisuje zasady rekrutacji naukowców, których instytucje-pracodawcy powinny przestrzegać, zapewniając równe traktowanie wszystkich naukowców w Europie.

 

Politechnika Łódzka dostrzegając wpływ założeń Karty i Kodeksu na zapewnienie wysokiej jakości środowiska pracy oraz prowadzonych badań naukowych, a także podkreślając wartość pracy osób prowadzących badania naukowe, zdecydowała o rozpoczęciu procesu implementacji zapisów Kodeksu i Karty składając deklarację poparcia dla zasad zawartych w tych dokumentach.

 

Europejska Karta Naukowca i Kodeks Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych zawierają czterdzieści zasad. Wewnętrzna analiza przeprowadzona w uczelni wykazała, że większość krajowych regulacji, wewnętrznych przepisów i dobrych praktyk funkcjonujących w Politechnice Łódzkiej jest zgodna z zasadami Karty i Kodeksu. Jednak w obszarach uznanych za szczególnie ważne z perspektywy Uczelni i w celu jeszcze pełniejszej realizacji zapisów Karty i Kodeksu, przygotowana została Strategia HR dla Naukowców.

 

Po przeprowadzeniu zewnętrznej oceny Komisja Europejska w dniu 17 maja 2016 r. podjęła decyzję o przyznaniu Politechnice Łódzkiej Logo HR Excellence in Research. PŁ jest pierwszą uczelnią techniczną i trzecią w Polsce, którą wyróżniła KE. Komisja podkreśliła w ten sposób znaczenie przyjętej przez Politechnikę Łódzką strategii i planowanych działań w zakresie HR, potwierdzających zaangażowanie uczelni w proces ciągłego rozwoju zgodny z zapisami Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.

 

Narzędziem związanym ze wspieraniem rozwoju Europejskiej Przestrzeni Badawczej jest Portal EURAXESS Poland, który ma na celu ułatwianie rozwoju kariery zawodowej naukowców na terenie Europie, a także zachęcenie światowej klasy naukowców do prowadzenia prac naukowych w instytucjach europejskich.


Data dodania:2016-01-28
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Bartłomiej Gałązka,
Pliki do pobrania
ZałącznikWielkość
strategia_hr_dla_naukowcow_6.pdf942.82 KB

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE