Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

Doktorzy honoris causa od roku 2012Od 2012 roku tytuł doktora honoris causa Politechniki Łódzkiej otrzymali:

 

 • 104/ Jan Krysiński                    29.02.2012

Kraj: Polska
Uczelnia: Politechnika Łódzka
Specjalności: silniki turbospalinowe, przepływ przez stopnie turbinowe, przepływ nieustalony przez turbiny wielostopniowe, mikroturbiny, łożyska gazowe, wykorzystanie energii geotermalnej
Profesor nauk technicznych. Autorytet w obszarze cieplnych maszyn wirnikowych. Autor i współautor blisko 90 publikacji i 16 patentów.
Profesor tytularny w Instytucie Maszyn Przepływowych PŁ od 1980 r. Dziekan Wydziału Mechanicznego PŁ w latach 1987-1990. Czterokrotnie – rektor Politechniki Łódzkiej; w latach 1990-1993-1996 oraz 2002-2005-2008.
Członek Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) w latach 2002-2008. Przewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (KRPUT) w latach 2005-2008. Członek Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego (1997-2000).
Profesor wizytujący w Uniwersytecie Paryż 6 (1978). Wykładowca na Uniwersytecie Technicznym w Oranie, Wolnym Uniwersytecie w Brukseli, Politechnice w Montrealu oraz Uniwersytecie Lavala w Quebeku.
Doktor honoris causa: Uniwersytetu Strathclyde, Uniwersytetu Lyon 3, Uniwersytetu Technicznego w Sankt Petersburgu, Uniwersytetu Coventry i Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.
Odznaczony m.in. orderem papieskim „Pro Ecclesia et Pontifice”, Krzyżem Kawalerskim i Komandorskim z gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, orderami kawalerskimi francuskich Palm Akademickich oraz Legii Honorowej.

 

 • 105/ Wojciech Jacek Stec                    21.11.2012

Kraj: Polska
Uczelnia: Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi
Specjalność: chemia bioorganiczna
Profesor nauk chemicznych. Członek Polskiej Akademii Nauk od roku 1994. Wybitny uczony o światowym autorytecie w zakresie chemii bioorganicznej. Ceniony badacz w zakresie syntezy, analizy i wykorzystania związków chemicznych w biologii molekularnej i medycynie, z ogromnym wkładem w rozwój syntezy i stereochemii organicznych związków fosforu oraz syntezy fosforowych leków przeciwnowotworowych.
Współautor ponad 400 publikacji oraz 60 patentów.
Uhonorowany Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2005).
Wyróżniony tytułem i nagrodą Fogarty Scholar-in-Residence, Bethesda, Md. – „za wybitny wkład do rozwoju nauk medycznych”, przyznanego przez National Institutes of Health Fogarty International Center (1991).

 

 • 106/ Bogdan Marciniec                        23.01.2013

Kraj: Polska
Uczelnia: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Specjalności: chemia koordynacyjna, chemia metaloorganiczna, chemia nieorganiczna, kataliza kompleksami metali
Profesor nauk chemicznych. Wybitny uczony o światowym autorytecie w zakresie chemii krzemu i katalizy metaloorganicznej. Ceniony badacz w zakresie reakcji hydrosililowania.
Członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk (od 2010 r.) oraz The European Academy of Arts, Sciences and Letters w Paryżu (2009), a także członek Akademii Inżynierskiej (1999).
Dyrektor Centrum Zaawansowanych Technologii UAM.
Twórca pierwszego w Polsce Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego (1995).
Autor lub współautor i edytor łącznie 15 książek, ponad 360 publikacji i rozdziałów w książkach oraz ponad 160 patentów i zgłoszeń patentowych.
Uhonorowany m.in. Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1988), Krzyżem Kawalerskim (1989) i Komandorskim (1998) oraz Komandorskim z Gwiazdą (2011) Orderu Odrodzenia Polski.

 

 • 107/ Vadim Anatolyevich Krysko                8.05.2013

Kraj: Rosja
Uczelnia: Saratowski Państwowy Uniwersytet Techniczny
Specjalności: mechanika, matematyka stosowana
Profesor nauk technicznych. Współtwórca rosyjskiej szkoły mechaniki.
Jego zainteresowania naukowe związane są z zagadnieniami modelowania oraz analizy statycznej i dynamicznej nieliniowych układów mechanicznych, ze szczególnym uwzględnieniem powłok kompozytowych, przy zastosowaniu różnych hipotez wytrzymałościowych.
Autor m.in.: 6 monografii wydanych w Springer Verlag oraz Taylor&Francis, 13 monografii współautorskich wydanych w języku rosyjskim, 140 artykułów naukowych w czasopismach rosyjskich oraz 70 artykułów w renomowanych czasopismach zagranicznych.

 

 • 108/ Marian Wiercigroch                    8.05.2013

Kraj: Wielka Brytania
Uczelnia: University of Aberdeen w Szkocji
Specjalności: dynamika nieliniowa i stabilność, zastosowanie teorii chaosu w inżynierii, drgania mechaniczne, teoria uderzeń
Profesor Uniwersytetu w Aberdeen. Członek Królewskiego Towarzystwa w Edynburgu. Uznany autorytet w dziedzinie nieliniowej dynamiki i jej zastosowań, w zakresie której stworzył w Aberdeen własną szkołę naukową.
Jego dorobek naukowy obejmuje ponad 300 artykułów, w tym 130 pozycji umieszczonych w czasopismach o najwyższej renomie z listy Thomsona-Reutersa.

 

 • 109/ Sir Jim McDonald                        8.05.2013

Kraj: Wielka Brytania
Uczelnia: Uniwersytet Strathclyde
Specjalności: sieci i systemy elektroenergetyczne, odnawialne źródła energii
Dyrektor i Z-ca Kanclerza Uniwersytetu Strathclyde. Autor 3 książek oraz ponad 600 artykyłów i referatów opublikowanych w czasopismach specjalistycznych oraz wydawnictwach konferencyjnych. Profesor McDonald jest członkiem m.in.: Królewskiej Akademii Inżynierii, Królewskiego Towarzystwa Edynburga, Szkockiej Rady Przedsiębiorczości, Szkockiej Rady Naukowej oraz Komisji Jakości Energetyki Urzędu Handlu i Inwestycji Zjednoczonego Królestwa.
Sir Jim McDonald otrzymał tytuł szlachecki nadany za zasługi dla edukacji, techniki i gospodarki przez Królową Elżbietę II przy okazji Diamentowego Jubileuszu Jej Urodzin.

 

 • 110/ Andrzej Jakubowski                   2.04.2014

Kraj: Polska
Uczelnia: Politechnika Warszawska
Specjalności: technologia, charakteryzacja i modelowanie przyrządów półprzewodnikowych, konstrukcja aparatury elektronicznej
Profesor zwyczajny Politechniki Warszawskiej. Światowej klasy specjalista w dziedzinie mikroelektroniki.
Wielokrotnie zapraszany do wygłaszania wykładów w renomowanych uniwersytetach w Europie, Ameryce i Azji (np. Yale, Carnegi Melon, Penn State, Pierre et Marie Curie oraz w Warwick i Neapolu).
Autor lub współautor około 600 publikacji obejmujących: monografie, artykuły, referaty i komunikaty konferencyjne oraz 8 patentów i wniosków patentowych.
Członek Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN.
Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Pięciokrotny laureat Nagrody Ministra Edukacji Narodowej, dwukrotny laureat Nagrody im. Pożaryskiego.

 

 • 111/ Józef Wiesław Modelski             2.07.2014

Kraj: Polska
Uczelnia: Politechnika Warszawska
Specjalności: technika mikrofalowa, radioelektronika
Profesor zwyczajny Politechniki Warszawskiej. Wybitny specjalista w zakresie elektroniki i telekomunikacji.
Członek korespondent Polskiej Akademii Nauk. Dyrektor Światowego Stowarzyszenia Inżynierów Elektrotechników i Elektroników.
Twórca szkoły naukowej radiokomunikacji.
Autor ponad 300 publikacji naukowych, 9 patentów, 4 monografii, licznych raportów technicznych.
Doktor honoris causa Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.
Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Srebrnym Medalem Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 • 112/ Arieh Warshel                          22.05.2015

Uczelnia: Uniwersytet Południowej Kalifornii
Specjalności: biochemia i biofizyka obliczeniowa
Od 1976 roku związany z Uniwersytetem Południowej Kalifornii; kolejne szczeble kariery naukowej: tytuł profesora w dziedzinie chemii (1984), tytuł profesora w dziedzinie chemii i biochemii (1991) oraz tytuł Distinguished Professor (2011).
Ceniony na świecie naukowiec, przyczynił się do wprowadzenia i rozwoju komputerowych  metod obliczeniowych na styku chemii i biologii, zwłaszcza w obrębie dyscypliny nazywanej enzymologią obliczeniową. Prof. Warshel i jego współpracownicy to pionierzy symulacji funkcji cząsteczek biologicznych, m. in. w zakresie wprowadzenia metod dynamiki molekularnej do biologii, rozwoju podejścia łączącego opis kwantowo-mechaniczny z mechaniką molekularną (QM/MM), wprowadzenia symulacji reakcji enzymatycznych, symulacji procesów przeniesienia elektronów i protonów w roztworach oraz w białkach, modelowania efektów elektrostatycznych w makrocząsteczkach oraz wprowadzenia komputerowych symulacji zwijania się białek.
Laureat, wraz z Michaelem Levittem i Martinem Karplusem, Nagrody Nobla w dziedzinie chemii w 2013 r. – za „rozwój wielkoskalowych modeli opisujących złożone systemy chemiczne”.
Honorowy członek wielu organizacji naukowych, m.in.: Towarzystwa Biofizycznego, Narodowej Akademii Nauk Stanów Zjednoczonych Ameryki, brytyjskiego Królewskiego Towarzystwa Chemicznego.
Laureat wielu prestiżowych nagród.

 

 • 113/ Ursula Gather            10.11.2015

Uczelnia: Uniwersytet Techniczny w Dortmundzie
Specjalność: statystyka matematyczna
Od 2008 roku Rektor Uniwersytetu Technicznego w Dortmundzie. W okresie 1982-2001 profesor wizytujący w uczelniach: University of Pune (Indie), Uniwersytet Yale (USA), Université des Sciences et Technologies de Lille (Francja) i La Trobe University w Melbourne (Australia).
Zainteresowania naukowe prof. Gather obejmują budowanie modeli statystycznych i odporne metody statystyczne, analizę szeregów czasowych, zastosowania statystyki w przemyśle, metody monitorowania telemedycznego w intensywnej terapii.
Twórczyni szkoły zastosowań przemysłowych statystyki.
Autorka ok. 160 zrecenzowanych prac naukowych.
Laureatka Nagrody Alfrieda Kruppa dla młodych naukowców (1987) oraz Nagrody IREX, przyznanej przez Australijską Radę Naukową (2001). W roku 2014 otrzymała tytuł honorowego „Obywatela Zagłębia Ruhry”.

 

 • 114/ Peter Hagedorn          12.12.2017

Uczelnia: Uniwersytet Techniczny w Darmstadt

Specjalności: dynamika i drgania, tłumienie aktywne i bierne, sterowanie złożonymi obiektami konstrukcyjnymi, stabilność dynamiczna.

Profesor nauk technicznych. Współtwórca niemieckiej i brazylijskiej szkoły mechaniki. Uznany autorytet w dziedzinie mechaniki i matematyki stosowanej.

Autor ponad 250. publikacji. Prowadził wykłady m.in. na Uniwersytecie Stanforda, Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley, Uniwersytecie Rio de Janeiro, Uniwersytecie w Paryżu.

 

 • 115/ Wiktor Robertowicz Weber                            24.05.2018

Uczelnia: Nowogrodzki Uniwersytet Państwowy

Specjalność: terapia i inżynieria biomedyczna

Profesor zwyczajny. Wieloletni rektor Nowogrodzkiego Uniwersytetu Medycznego, dyrektor Instytutu Kształcenia Medycznego tego uniwersytetu. Członek rzeczywisty Rosyjskiej Akademii Nauk.

Autor i współautor ponad 800 publikacji.

Prekursor zastosowań komputerów w kardiologii. Głównym kierunkiem jego badań naukowych jest określanie wieku i biorytmologicznych właściwości rozwoju, przebiegu i leczenia chorób sercowo-naczyniowych i endokrynologicznych.

 

 • 116/ Edward Kącki                                  13.06.2018

Uczelnia: Politechnika Łódzka

Specjalności: algorytmy optymalizacji, analiza zjawisk polowych, informatyka medyczna, systemy ekspertowe, sztuczna inteligencja

Profesor zwyczajny. Wieloletni, z ponad 50-letnim stażem, pracownik Politechniki Łódzkiej. Autor 300 opublikowanych artykułów, 7 monografii, 3 patentów .

Twórca trzech szkół naukowych:

Szkoły naukowej modelowania i języków badań symulacyjnych

Szkoły naukowej algorytmów optymalizacji systemów o rozłożonych parametrach

Szkoły naukowej sztucznej inteligencji i jej zastosowań

Uhonorowany m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Nagrodą Naukową Miasta Łodzi, Złotą Odznaką Honorową NOT, Złotą Odznaką Zasłużonego dla Cybernetyki.

 

 

 

 

 

 

 


Data dodania:2014-07-03
Data aktualizacji2018-06-26

Wprowadzone przez:
Katarzyna Osińska,

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE