Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

Do TANGA trzeba dwojgaSprawdziło się popularne powiedzenie w odniesieniu do Politechniki Łódzkiej. Dwa projekty zostały zakwalifikowane do finansowania w programie TANGO. W drugiej edycji konkursu dofinansowanie otrzyma 26 najlepszych projektów, spośród 119 zgłoszonych do oceny.

 

 

Wysoko, na drugim miejscu ex aequo, został sklasyfikowany projekt pt. Opracowanie technologii nowoczesnego ubioru ochronnego dla noworodków urodzonych przedwcześnie w oparciu o układy warstwowe zgłoszony przez zespół prof. Izabelli Krucińskiej z Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów. Równie wysoko, na miejscu czwartym ex aequo, jest projekt pt. Opracowanie technologii druku organicznych diod elektroluminescencyjnych. Projekt będzie realizowany przez Katedrę Fizyki Molekularnej kierowaną przez prof. Jacka Ulańskiego, a głównym wykonawcą będzie dr inż. Beata Łuszczyńska.

 

 


TANGO to wspólne przedsięwzięcie Narodowego Centrum Nauki (NCN) i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). Celem programu jest ułatwienie jednostkom naukowym wprowadzanie na rynek nowoczesnych technologii, produktów i usług oraz wzmocnienie współpracy naukowców z przedsiębiorcami.

 

 

 

Krótkie opisy obu projektów:


Opracowanie technologii nowoczesnego ubioru ochronnego dla noworodków urodzonych przedwcześnie w oparciu o układy warstwowe.

W ostatnich latach, mimo systematycznej poprawy w zakresie opieki zdrowotnej, obserwuje się wzrost przedwczesnych porodów. W Polsce w 2014 roku urodziło się 23207 wcześniaków, co stanowi ok. 6% wszystkich nowo narodzonych dzieci. Dzieci te przyszły na świat z masą urodzeniową poniżej 2500 gramów. 0,48% dzieci urodziło się ze skrajnie niską masą urodzeniową, poniżej 1000 gramów.

 

 

W ramach projektu opracowana zostanie technologia nowych, unikatowych w skali świata, wyrobów odzieżowych dla dzieci przedwcześnie urodzonych. Opracowane będą prototypy ubiorów tekstylnych, ukierunkowanych na specyficzne wymagania noworodka przedwcześnie urodzonego. Nowo powstałe wyroby powinny ograniczać utratę wody wskutek parowania i jednocześnie zapewnić komfort termiczny. Dla wyrobów tych opracowana będzie nowa strategia wzornicza wykorzystująca wspierającą innowacje metodologię Design Thinking. Zostaną przeprowadzone prace związane z przeniesieniem sposobu wytwarzania materiałów i ubranek ze skali laboratoryjnej do skali przemysłowej.

 

 


Opracowane ubranka w znaczący sposób, co udokumentowano rezultatami wcześniej prowadzonych badań, mogą wpływać na właściwości bezpośrednio związanie z bezpieczeństwem wcześniaków, a także, po adaptacji technologii i jej rozwinięciu, wpływać na rozwój gospodarczy, poprzez wprowadzenie nowego wyrobu na rynki światowe.

 

 

Opracowanie technologii druku organicznych diod elektroluminescencyjnych.

Głównym celem projektu jest opracowanie technologii wytwarzania organicznych diod elektroluminescencyjnych (OLEDów) przy użyciu przemysłowych technik drukarskich takich jak druk strumieniowy oraz sitodruk.

 

 


Drukowana elektronika może skutecznie zastąpić, w wielu dziedzinach, tradycyjne technologie wytwarzania półprzewodnikowych urządzeń elektronicznych i optoelektronicznych. Ze względu na rosnące wymagania użytkowników, nowe urządzenia elektroniczne powinny charakteryzować się elastycznością, niską masą i możliwością bezprzewodowego zasilania i komunikacji. Dodatkowo niezbędnym warunkiem jest niska cena, co jest ściśle związane z masowością produkcji.

 

 

 

Odpowiedzią na te potrzeby jest elektronika drukowana, umożliwiająca tanie wytwarzanie urządzeń elektronicznych. Do drukowania cienkowarstwowych organicznych diod elektroluminescencyjnych zużywa się bardzo małe ilości energii i materiałów, a diody świecą przy niskim poborze mocy, co jest bardzo ważne z ekonomicznego i ekologicznego punktu widzenia. Ponadto techniki drukarskie pozwalają na projektowania ciekawych i często zmienianych wzorów i wytwarzanie urządzeń na zróżnicowanych, elastycznych podłożach takich jak folie polimerowe, co czyni te produkty bardzo atrakcyjnymi w porównaniu do tych wytwarzanych tradycyjnymi technologiami.

 

 

Zainteresowanie wynikami projektu i udziałem w fazie wdrożeniowej projektu wyraziła łódzka firma QWERTY.

 


Data dodania:2016-12-23
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Małgorzata Trocha
Zdjęcia
Badania. Fot. Archiwum PŁ

Uczelnia

Nasze Media

/galeria
Blog Politechniki Łódzkiej

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE