Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

WydawnictwaWydawnictwa Rektorskiej Komisji Historycznej i Pracowni Historycznej

 

„Zeszyty Historyczne Politechniki Łódzkiej” – seria wydawnicza ukazująca się od 2002 r.

„Tablice pamiątkowe w Politechnice Łódzkiej” – 2009 r.

„Program studiów na rok akademicki 1945/46” – reprint. 2010 r.

„Program wykładów  i skład osobowy na rok akademicki 1953/54” – reprint. 2010 r.

„Detal w architekturze Politechniki Łódzkiej” – 2011 r.

„Jego Magnificencja” – 2011 r.

„Detal w architekturze Politechniki Łódzkiej. Detal wewnętrzny – 2012 r.

„Politechnika Łódzka na starej fotografii – 2012 r.

„Detail in architecture of the Lodz University of Technology” – 2013 r.

„Detail in architecture of the Lodz University of Technology. Interior detail” – 2013 r.

„Skład osobowy i plan studiów na rok akademicki 1975/76” – reprint. 2014 r.

„Politechnika Łódzka Cztery Pory Roku” – 2014 r.

„Politechnika Łódzka Cztery Pory Roku” – drugie wydanie 2015 r.

„Zbiory Muzeum Politechniki Łódzkiej” – 2016 r.

„Politechnika Łódzka na starej fotografii” – 2016 r.

"Dawna architektura Politechniki Łódzkiej. Willa Józefa Richtera" - 2017 r.

"Mieczysław Serwiński w stulecie urodzin" - 2018 r. - seria wydawnicza "Rektorzy Politechniki Łódzkiej"

 

Treść dotąd wydanych Zeszytów Historycznych Politechniki Łódzkiej:

 

 

Zeszyt 18, 2017

Bohdan Stefanowski

„Kronika mego życia dla Dzieci przekazana nie do naśladowania a do wiadomości”

 

 

Zeszyt 17, 2016

Maciej Jeżewski

„Inżynierowie na scenie”

 

 

Zeszyt 16, 2015

„45. rocznica powstania (1975 r.)Instytutu Inżynierii Chemicznej na prawach wydziału”

 

 

Zeszyt 15, 2015

„Wydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej 1945-2015”

 

 

Zeszyt 14, 2013

„50 lat chemii radiacyjnej w Politechnice Łódzkiej”

 

 

Zeszyt 13, 2011

 Wiesław Kaniewski

„Inżynier Wacław Kalinowski (1920-1999)”

Wacław Kalinowski

„Moje wspomnienia związane z pracą na Politechnice Łódzkiej”

Wacław Kalinowski Jerzy Żurak

„Historia Zakładu Remontowo-Budowlanego Politechniki Łódzkiej”

PÓKI PAMIĘTAM:

Bolesław Bolanowski

„Budujemy Zwarciownię”

 

 

Zeszyt 12, 2011

„Filia Politechniki Łódzkiej w Bielsku-Białej 1969-2001”

 

 

Zeszyt 11, 2010

Władysław Pękala

„Studium Wojskowe Politechniki Łódzkiej 1949-1991”

 

 

Zeszyt 10, 2010

„25 lat Muzeum Politechniki Łódzkiej”

 

 

Zeszyt 9, 2009

„Wspomnienia z dawnych lat”.

Zeszyt specjalny

 

 

Zeszyt 8, 2008

Biogramy profesorów:

 

Atanazy Boryniec

Stanisław Dzierzbicki

Jan Wereszczyński

Jerzy Leyko

Włodzimierz Surewicz

Zygmunt Lasocki

Mirosław T. Leplawy

Marian Kryszewski

Edward Galas

Zdzisław Kembłowski

Jerzy Samujłło

Józef Góra

PÓKI PAMIĘTAM:

Dziekan stanu wojennego

List, który zmienił nasze życie, rzecz o prof. dr hab. Janie Kapuścińskim. Wspomnienia żony

 

 

Zeszyt 7, 2008

Czesława Garnysz

„Biblioteka Politechniki Łódzkiej 1945-2007”

 

 

Zeszyt 6, 2007

Krzysztof  Baranowski

„Geneza Politechniki Łódzkiej”

 

 

Zeszyt 5, 2007

Biogramy profesorów:

 

Edmund Nekanda Trepka

Stanisław Kiełbasiński

Władysław Bratkowski

Antoni Justat

Witold Iwaszkiewicz

Bolesław Rossińki

Jan Werner

Tadeusz Żyliński

Jadwiga Jakubowska

Czesław Jaworski

Włodzimierz Krysicki

Wincenty Wojtkiewicz

Bolesław Bochwic

Karol Przanowski

Edward Szwarcsztajn

Eligia Turska

Bronisław Sochor

Bolesław Bachman

Stanisław Chrzczonowicz

Aleksy Piątkiewicz

Marian Mieszkowski

Władysław Kuczyński

Henryk Błasiński

Zdzisław Pomykalski

Tadeusz Władysław Koter

PÓKI PAMIĘTAM:

Początki Bratniaka przy Politechnice Łódzkiej

Pierwsze niepokoje i manifestacje

Działalność wydawnicza w początkach Politechniki Łódzkiej

Wspomnienia z działalności w Komisji Wydawniczej Bratniej Pomocy Studentów PŁ

Wspomnienia z lat 1945-49, Bratnia Pomoc

 

 

Zeszyt 4, 2006

Zbigniew Piotrowski

„Póki pamiętam 58 lat z Politechniką Łódzką”

 

 

Zeszyt 3, 2005

Bohdan Stefanowski

„Jak powstawała Politechnika Łódzka 1945-1948”

 

 

Zeszyt 2, 2003

„Stulecie lotnictwa silnikowego. Wkład Politechniki Łódzkiej w początki powojennego przemysłu lotniczego w Polsce”

 

 

Zeszyt 1, 2002

Biogramy profesorów:

 

Bohdan Stefanowski,

Osman Achmatowicz,

Andrzej Sołtan,

Bolesław Konorski,

Alicja Dorabialska,

Jerzy Werner,

Eugeniusz Jezierski,

Edward Józefowicz,

Mieczysław Serwiński,

Michał Skarbiński,

Stanisław Zagrodzki,

Walenty Starczakow,

 

 


Data dodania:2016-12-16
Data aktualizacji2018-09-04

Wprowadzone przez:
Krystyna Popiel,

Uczelnia

Nasze Media

/galeria
Blog Politechniki Łódzkiej

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE