Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

Photonics Based Sensing ERA-NET Cofund - otwarcie naboru wniosków w 1 konkursieNabór wniosków w międzynarodowym konkursie organizowanym w ramach programu Photonics Based Sensing ERA-NET Cofund otwarto 1 września.

 

 

Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu fotoniki.

 

Szczegółowe informacje o konkursie:

 

Nazwa konkursu:

 

Photonics Based Sensing ERA-NET Cofund.

 

Temat konkursu:

 

fotonika.

 

Zakres konkursu:

 

The most relevant sensing technologies with the highest impact on the human life relate to the following five application areas: 

 • Safety including food safety;
 • Civil security;
 • Manufacturing/production;
 • Environmental monitoring;
 • Medical applications.

 

Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie:

 

 • Austria (koordynator) -  Austrian Research Promotion Agency (FFG);
 • Flandria (Belgia) - Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO);
 • Izrael - MATIMOP-ISERD;
 • Niemcy - DI Technologiezentrum GmbH - Funding Agency on behalf of the German Federal Ministry of Education and Research (BMBF);
 • Polska - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju;
 • Portugalia - Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P. (FCT);
 • Toskania (Włochy) - Regione Toscana;
 • Turcja - The Scientific and Technological Research Council of Turkey (TÜBİTAK);
 • Wielka Brytania - Innovate UK.

 

Data otwarcia naboru wniosków:

 

1 września 2016 r. 

 

Data zamknięcia naboru wniosków:

 

Wnioski wstępne: 5 grudnia 2016 r. 

Wnioski pełne: 29 marca 2017 r.

 

Nabór wniosków:

 

Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie programu.

 

Orientacyjna data naboru wniosków krajowych:

 

III kwartał 2017 r.

 

Budżet NCBR:

 

Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 1 000 500 euro.

 

Kurs euro:

 

Kurs ECB z dnia otwarcia konkursu, tj. 4,3645 zł.

 

Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.

 

Więcej szczegółowych informacji dla polskich wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są na stronie NCBiR oraz na stronie konkursu.


Data dodania:2016-09-06
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Małgorzata Michalak,
Zdjęcia

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE