75lat.p.lodz.pl
Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

Konkurs na nazwę dla ŁACSDPrzy al. Politechniki 10 powstaje jeden z najnowocześniejszych kompleksów sportowych, który jest nazywany roboczo „Łódzkie Akademickie Centrum Sportowo-Dydaktyczne – Kampus Politechniki Łódzkiej”. Ta długa nazwa, której akronim - ŁACSD - nie jest także łatwy do wymówienia, skłoniła Politechnikę Łódzką do zorganizowania otwartego konkursu na nazwę obiektu.

Nazwa jest to niezwykle ważny element komunikacji z otoczeniem, za pomocą którego nowa inwestycja stanie się lepiej rozpoznawalna. Wierzymy, że pojawią się kreatywne pomysły, a centrum sportu zaistnieje w przestrzeni publicznej także za sprawą funkcjonalnej, przystępnej, ale także czytelnej nazwy kojarzącej się z tą ważną dla Łodzi i polskiego sportu inwestycją.

Konkurs na nazwę dla ŁACSD odbywa się pod patronatem JM Rektora Politechniki Łódzkiej. Rozpoczyna się dzisiaj, 30 marca 2016 r., a na prace konkursowe czekamy do 16 maja 2016 r. Mamy nadzieję, że pojawi się propozycja nazwy, która na stałe zagości w słowniku łodzian. W konkursie przewidziano nagrody w postaci bezpłatnych karnetów umożliwiających skorzystanie z basenu po otwarciu Centrum.

Prace konkursowe należy wysłać na adres kancelarii Kanclerza Politechniki Łódzkiej (90-924 Łódź ul. Żeromskiego 116, bud. A28 pokój 110). W kopercie poza pracą konkursową powinny się znaleźć trzy załączniki. Regulamin konkursu wraz z załącznikami, a także film reklamujący konkurs jest zamieszczony na stronie internetowej Politechniki Łódzkiej oraz na stronie ŁACSD. Przypominam, że w serwisie internetowym ŁACSD poza informacjami o projekcie jest także podgląd na żywo z placu budowy.

Linki:

http://lacsd.p.lodz.pl/pl/node/34

https://www.youtube.com/watch?v=0pmiaxbduS8


Data dodania:2016-03-30
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Ewa Chojnacka
Zdjęcia

Uczelnia

Nasze Media

/galeria
Blog Politechniki Łódzkiej

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE