Fb

Administration - Interdisciplinary Doctoral School 

 

IDS TUL structure :

 

p.o Dyrektor / Acting Director of IDS TUL

 

prof. dr hab. Wojciech Kryszewski

 

Sekretariat ISD / IDS Office

 

specjalista dr inż. Monika Nastarowicz

referent mgr Aleksandra Kowalska

 

Biuro ds. Obsługi Doktorantów / Doctoral Candidate Service Office

 

specjalista mgr Katarzyna Margas

specjalista mgr Ewelina Miłosz-Sobierajska

 


Date of record:2019-05-30
Date of actualization:2020-12-07

Submitted by:
katarzyna.margas

FACULTIES