75lat.p.lodz.pl
Fb

Administration - Interdisciplinary Doctoral SchoolIDS TUL structure :

 

Dyrektor / Director of IDS TUL

dr inż. Ewelina Pabjańczyk-Wlazło

 

Kierownik Sekretariatu ISD / Head of IDS Office

dr inż. Monika Janas

 

Biuro ds. Obsługi Doktorantów / Doctoral Candidate Service Office

specjalista mgr Katarzyna Margas

specjalista mgr Ewelina Miłosz-Sobierajska

 

Rada Naukowa / Scientific Council:

Przewodniczący / Chairman

prof. dr hab. inż. Przemysław Perlikowski

 

Zastępca Przewodniczącego / Deputy Chairman

dr hab. Marek Galewski, prof. TUL


Date of record:2019-05-30
Date of actualization:2020-05-11

Submitted by:
katarzyna.margas

FACULTIES