Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

Znamy zwycięskie projekty w konkursie Smart Campus na PŁKonkurs Rektora Politechniki Łódzkiej „Smart Campus - krok w kierunku inteligentnego kampusu” został rozstrzygnięty. Kapituła wyłoniła trzy najlepsze projekty.

 

Powołana przez Rektora PŁ, prof. Sławomira Wiaka Kapituła Konkursu przeprowadziła ocenę formalną i merytoryczną zgłoszeń konkursowych, na podstawie której wyłoniła zwycięskie projekty. Są to:


1.    System elektronicznego sprawdzania obecności studentów,
2.    Canis – aplikacja mobilna, która ułatwi orientację na terenie Kampusu PŁ i usprawni przepływ informacji,
3.    TUL – BIKE – system lokalizacji i nadzoru mienia ruchomego PŁ, w tym rowerów.

 

Celem Konkursu było dofinansowanie najlepszych indywidualnych lub grupowych studenckich projektów badawczych i aplikacyjnych z obszaru poprawy funkcjonowania, użyteczności, komfortu i bezpieczeństwa kampusu Politechniki Łódzkiej poprzez zastosowanie inteligentnych technologii.

 

Gratulujemy autorom zwycięskich projektów!


Data dodania:2019-03-08
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Małgorzata Trocha,
Zdjęcia

Uczelnia

Nasze Media

/galeria
Blog Politechniki Łódzkiej

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE