75lat.p.lodz.pl
Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

Zgłoszenia do Polsko-Francuskiej Nagrody NaukowejFundacja na rzecz Nauki Polskiej i Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego, Badań Naukowych i Innowacji (MESRI) we Francji, we współpracy z Francuską Akademią Nauk, zapraszają do nadsyłania zgłoszeń do pierwszego konkursu o Polsko – Francuską Nagrodę Naukową im. Marii Skłodowskiej i Pierre’a Curie. Celem nagrody jest podkreślenie znaczenia polsko-francuskiej współpracy naukowej.

 

baner konkursu

Nagroda zostanie przyznana parze współpracujących ze sobą naukowców z Polski i Francji w dowód uznania ich wspólnych osiągnięć badawczych, które przyczyniły się do zacieśnienia współpracy naukowej między obu krajami. Laureaci otrzymają po 15 tys. euro, w tym 5 tys. euro jako nagrodę indywidualną i 10 tys. euro w postaci subsydium na kontynuowanie współpracy naukowej.


Zgłoszenia przyjmowane są w trybie nominacji i autonominacji. Parę kandydatów może nominować każdy czynny przedstawiciel polskiego i francuskiego środowiska naukowego. Nominacje mogą dotyczyć badaczy reprezentujących wszystkie grupy i dziedziny nauk.


Zgłoszenia można nadsyłać do 30 września 2019 r. Ogłoszenie wyników i ceremonia wręczenia nagród odbędzie się na zakończenie Polsko-Francuskiego Roku Nauki pod koniec 2019 r.


Każda nominacja musi wskazywać dwóch naukowców dowolnej narodowości (jednego pracującego w Polsce i jednego we Francji) przynajmniej ze stopniem naukowym doktora, którzy mogą poszczycić się wspólnym osiągnięciem naukowym.
Nominacje należy składać w języku angielskim w formie elektronicznej za pośrednictwem strony FNP.


Wyboru laureatów dokona polsko-francuska kapituła powołana przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej i Francuską Akademię Nauk.


Więcej informacji: Polsko-Francuska Nagroda Naukowa im. Marii Skłodowskiej i Pierre’a Curie.

 

Informacja prasowa FNP


Data dodania:2019-08-21
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Małgorzata Trocha,
Zdjęcia
baner konkursu

Uczelnia

Nasze Media

/galeria
Blog Politechniki Łódzkiej

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE