Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

ZESZYTY HISTORYCZNE POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ

A+ / A-


ZESZYTY HISTORYCZNE POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ

 

Ukazał się kolejny - 17 numer Zeszytów Historycznych Politechniki Łódzkiej pt. "Inżynierowie na scenie".

Bezpłatne egzemplarze można otrzymać w Pracowni Historycznej (tel. 42 631 20 76)

 

 


Data dodania:2015-04-14
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Krystyna Popiel,

Uczelnia

Nasze Media

/galeria

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE