Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

ZESZYTY HISTORYCZNE POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ

A+ / A-


ZESZYTY HISTORYCZNE POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ

 

Ukazał się kolejny - 15 numer Zeszytów Historycznych Politechniki Łódzkiej pt."Wydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej 1945-2015".

Bezpłatne egzemplarze można otrzymać w Pracowni Historycznej (tel. 42 631 20 76)


Data dodania:2015-04-14
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Krystyna Popiel,

Uczelnia

Nasze Media

/galeria

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE