Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

ZESPÓŁ SEKCJI TRANSFERU TECHNOLOGII

A+ / A-


W skład zespołu Sekcji Transferu Technologii Politechniki Łódzkiej wchodzą:

 

 

mgr Grzegorz Kierner

Główny Specjalista kierujacy Działem Innowacji i Współpracy z Gospodarką

tel. kom. 664 414 001

tel. +48 42 631 20 98

fax. +48 42 631 27 39

e-mail: grzegorz.kierner@p.lodz.pl

 

Ukończył Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej oraz studia podyplomowe w zakresie Informatyki. Kierownik Działu Innowacji i Współpracy z Gospodarką Politechniki Łódzkiej. Trener (Szkoła Trenerów Marik), coach (ICC), doradca dla sektora MSP. Od 2005 kierował Biurem Karier PŁ. Trener i mentor w Interdyscyplinarnej Szkole Innowacji Politechniki Łódzkiej. Wykładowca na studiach podyplomowych. Tematyką wsparcia przedsiębiorczości i transferu technologii zajmuje się od 2006 roku. Autor, koordynator, ekspert, konsultant w kilkunastu projektach (w tym międzynarodowych) wspierających innowacje i transfer technologii (m.in. Innowacja kluczem do sukcesu- 3.1 PO IG., Profesjonalne usługi proinnowacyjne gwarancją sukcesu w biznesie- 5.2 PO IG, Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej dla rozwoju firm spin-off lub spin-out z wykorzystaniem dobrych praktyk innych krajów UE- 8.2.1 PO KL), międzynarodowych projektach wspierających rozwiązania ekologiczne w sektorze MSP (PeSCoS- w ramach programu Leonadro).

 

 

dr inż. Monika Kasieczka-Burnecka

Główny Specjalista

tel. +48 42 631 20 41 / +48 42 631 21 41

tel. kom. 609 292 722

e-mail: monika.kasieczka-burnecka@p.lodz.pl

 

 

Z wykształcenia biotechnolog, absolwentka Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu ochrony własności intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2009-2014 kierowała pracą Działu Transferu Technologii Politechniki Łódzkiej, aktywnie uczestnicząc w tworzeniu innowacyjnej polityki uczelni oraz działając w zakresie edukacji środowiska naukowego w kierunku aktywnej innowacyjności i przedsiębiorczości. Jako certyfikowany pełnomocnik Systemu Zarzadzania Jakością odpowiedzialna za wdrożenie i utrzymanie systemu w DTT PŁ, a także ciągłe doskonalenie procedur i procesów zgodnie z normą ISO 9001:2008. Prelegent na wielu szkoleniach i konferencjach poświęconych problematyce komercjalizacji uczelnianych wyników prac badawczych i rozwojowych, jak również doradca w zakresie sporządzania umów dotyczących transferu uczelnianych technologii oraz negocjacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami. od 2014 r. Główny specjalista w Sekcji Transferu Technologii Politechniki Łódzkiej.

 

 

 

mgr Anna Westrych

Specjalista


tel. +48 42 631 21 41

e-mail: anna.westrych@p.lodz.pl

 

 

 

Aplikantka rzeczniowska, absolwentka prawa Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie oraz studiów podyplomowych z zakresu ochrony własności intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z ochroną własności intelektualnej, prawem autorskim, prawem własności przemysłowej oraz komercjalizacją uczelnianych technologii. Trener w ramach szkoleń z zakresu ochrony własności intelektualnej oraz aspektów prawnych komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych. Współautor uczelnianego Regulaminu zarządzania prawami własności intelektualnej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych w Politechnice Łódzkiej, a także doradca i konsultant ds. transferu technologii m. in. przy ustalaniu praw własności do technologii oraz form ich przeniesienia.

 

 

 

 

 

 

 

 


Data dodania:2015-10-03
Data aktualizacji2016-11-17

Wprowadzone przez:
Monika Kasieczka-Burnecka,

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE