75lat.p.lodz.pl
Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

ZESPÓŁ SEKCJI TRANSFERU TECHNOLOGIIW skład zespołu Sekcji Transferu Technologii Politechniki Łódzkiej wchodzą:

 

 

mgr Grzegorz Kierner

Dyrektor Centrum Współpracy z Gospodarką, Innowacji i Transferu Technologii

tel. kom. 664 414 001

tel. +48 42 631 20 98

fax. +48 42 631 27 39

e-mail: grzegorz.kierner@p.lodz.pl

 

Ukończył Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej oraz studia podyplomowe w zakresie Informatyki. Kierownik Działu Innowacji i Współpracy z Gospodarką Politechniki Łódzkiej. Trener (Szkoła Trenerów Marik), coach (ICC), doradca dla sektora MSP. Od 2005 kierował Biurem Karier PŁ. Trener i mentor w Interdyscyplinarnej Szkole Innowacji Politechniki Łódzkiej. Wykładowca na studiach podyplomowych. Tematyką wsparcia przedsiębiorczości i transferu technologii zajmuje się od 2006 roku. Autor, koordynator, ekspert, konsultant w kilkunastu projektach (w tym międzynarodowych) wspierających innowacje i transfer technologii (m.in. Innowacja kluczem do sukcesu- 3.1 PO IG., Profesjonalne usługi proinnowacyjne gwarancją sukcesu w biznesie- 5.2 PO IG, Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej dla rozwoju firm spin-off lub spin-out z wykorzystaniem dobrych praktyk innych krajów UE- 8.2.1 PO KL), międzynarodowych projektach wspierających rozwiązania ekologiczne w sektorze MSP (PeSCoS- w ramach programu Leonadro).

 

 

dr inż. Monika Kasieczka-Burnecka

Zastępca Dyrektora Centrum Współpracy z Gospodarką, Innowacji i Transferu Technologii

tel. +48 42 631 20 41 / +48 42 631 21 41

tel. kom. 609 292 722

e-mail: monika.kasieczka-burnecka@p.lodz.pl

 

Z wykształcenia biotechnolog, absolwentka Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu ochrony własności intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2009-2014 kierowała pracą Działu Transferu Technologii Politechniki Łódzkiej, aktywnie uczestnicząc w tworzeniu innowacyjnej polityki uczelni oraz działając w zakresie edukacji środowiska naukowego w kierunku aktywnej innowacyjności i przedsiębiorczości. Jako certyfikowany pełnomocnik Systemu Zarzadzania Jakością odpowiedzialna za wdrożenie i utrzymanie systemu w DTT PŁ, a także ciągłe doskonalenie procedur i procesów zgodnie z normą ISO 9001:2008. Prelegent na wielu szkoleniach i konferencjach poświęconych problematyce komercjalizacji uczelnianych wyników prac badawczych i rozwojowych, jak również doradca w zakresie sporządzania umów dotyczących transferu uczelnianych technologii oraz negocjacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami. od 2014 r. Główny specjalista w Sekcji Transferu Technologii Politechniki Łódzkiej.

 

 

mgr Beata Łysak

specjalista 

tel. +48 42 631 20 41 / +48 42 631 21 41

e-mail: beata.lysak@p.lodz.pl

 

Absolwentka bankowości i finansów oraz stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Łódzkim. Ukończyła podyplomowe studia Audytu Wewnętrznego i Rachunkowości w Jednostkach Finansów Publicznych Uniwersytetu Łódzkiego oraz podyplomowe studia Ochrony Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w przemyśle, które zdobyła podczas zatrudnienia na stanowisku administracyjno-finansowym w prywatnych firmach oraz praktykę zawodową w audycie wewnętrznym. Zaangażowana we wdrożenie i funkcjonowanie systemu zarządzania jakością ISO 9001: 2008 w Sekcji Transferu Technologii Politechniki Łódzkiej.

 

 

Zagadnienia prawne

mgr Anna Michowska-Stasik

starszy specjalista 

tel. +48 42 631 20 41 / +48 42 631 21 41

e-mail: anna.michowska-stasik@p.lodz.pl

 

Uzyskała tytułu zawodowy adwokata po ukończonej aplikacji adwokackiej przy Okręgowej Radzie Adwokackie w Łodzi, magister prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytu Łódzkiego, absolwentka studiów podyplomowych z zakresu ochrony własności intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Specjalizuje się w szeroko pojętej własności intelektualnej oraz prawie handlowym. W szczególności zaś, w tematyce prawa autorskiego, know-how, procedurach uzyskiwania patentów, prawa ochronnego na znak towarowy, jak również zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz szukania nowych rozwiązań na skuteczne zabezpieczenie praw autora.

 

Ewa Sieluń
referent ds. administracyjnych

 

tel. +48 42 631 20 41 / +48 42 631 21 41

e-mail: ewa.sielun@p.lodz.pl

 

Broker innowacji z doświadczeniem we współpracy z klientami biznesowymi. Posiada dużą wiedzę i praktykę w zakresie HR, obsługi klienta i sprzedaży. Ma również doświadczenie w opracowywaniu strategii marketingowej związanej z realizacją kampanii reklamowych, tworzeniem baz klientów, rozpoznawaniem potrzeb klientów, działaniami związanymi z promocją marki/przedsiębiorstwa, oceną i analizą konkurencji, obsługą mediów społecznościowych, współpracą z agencjami reklamowymi, czuwaniem nad przebiegiem kampanii reklamowych. 
Ponadto w swej wieloletniej praktyce zdobyła także doświadczenie z zakresu prawa pracy oraz zamówień publicznych, a także znajomość prowadzenia księgowości.
 


Data dodania:2015-10-03
Data aktualizacji2019-07-05

Wprowadzone przez:
Monika Kasieczka-Burnecka

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE