Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

Zakres wsparciaKażdy, kto zamierza wziąć udział w konkursie na projekt, rozpocząć pisanie wniosku, szukać partnerów do swojego projektu lub potrzebuje pomocy w jego wdrażaniu, otrzyma następujące wsparcie w Dziale Projektów PŁ:

 

  • Informowanie o programach i projektach naukowych, krajowych i międzynarodowych.
  • Informowanie o źródłach finansowania prac naukowo-badawczych oraz innych przedsięwzięć, w tym poszukiwanie możliwości udziału PŁ w konkursach krajowych i międzynarodowych.
  • Doradztwo w sprawach projektów i udział w ich przygotowaniu.
  • Ocenę formalnych i technicznych możliwości realizacji projektów oraz ocenę formalną dokumentacji projektowej.
  • Monitorowanie rzeczowej realizacji projektów i utrzymania wskaźników efektów w okresie trwałości.

 

Taką pomoc zapewnią doświadczeni specjaliści z Działu Projektów (DP). Podstawowym zadaniem DP jest wspieranie środowiska naukowego w aplikowaniu o środki ze źródeł krajowych i międzynarodowych. Są one niezbędne do realizacji badań i aktywnej współpracy naukowo – technicznej w Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Dział Projektów PŁ wspiera i aktywizuje wszelkie działania zmierzające do aplikowania o środki w ramach Funduszy Strukturalnych.

 

Co równie ważne, zadaniem DP jest współpraca z partnerami międzynarodowymi i krajowymi, którzy zwróciłi się do PŁ, aby stworzyć sieci naukowe, podjąć współpracę dwustronną.

 

Dział Projektów prowadzi również szkolenia, seminaria, webinaria, zapewnia wsparcie informacyjne dla pracowników uczelni na podstawie własnego planu, jak i oferuje możliwość ich przeprowadzenia w odpowiedzi na potrzeby pracowników i jednostek PŁ.

 

Dział Projektów przygotowuje i publikuje newsletter, gdzie najszybciej prezentowane są aktualne informacje. Zapewnia także dostęp do innych informacji, które są ważne dla pracowników PŁ w zakresie wdrażania ich projektów lub składania aplikacji. Te informacje każdy pracownik PŁ może znaleźć na stronie Działu Projektów na WIKAMP (każdy, kto chce skorzystać z tej usługi, powinien napisać list do karina.barantseva@p.lodz.pl z prośbą o zarejestrowanie się w tej usłudze).

 

Pracownicy Działu Projektów PŁ zachęcają do współpracy, zgłaszania swoich potrzeb oraz do kontaktu osobistego.


Data dodania:2018-10-02
Data aktualizacji2018-10-08

Wprowadzone przez:
Agnieszka Garcarek-Sikorska,

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE