75lat.p.lodz.pl
Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

Zakres wsparciaKażdy, kto zamierza wziąć udział w konkursie na projekt, rozpocząć pisanie wniosku, szukać partnerów do swojego projektu lub potrzebuje pomocy w jego wdrażaniu, otrzyma następujące wsparcie w Centrum Obsługi Projektów PŁ:

 

  • Informowanie o programach i projektach naukowych, krajowych i międzynarodowych.
  • Informowanie o źródłach finansowania prac naukowo-badawczych oraz innych przedsięwzięć, w tym poszukiwanie możliwości udziału PŁ w konkursach krajowych i międzynarodowych.
  • Doradztwo w sprawach projektów i udział w ich przygotowaniu.
  • Ocenę formalnych i technicznych możliwości realizacji projektów oraz ocenę formalną dokumentacji projektowej.
  • Monitorowanie rzeczowej realizacji projektów i utrzymania wskaźników efektów w okresie trwałości.

 

Taką pomoc zapewnią doświadczeni specjaliści z Działu Projektów (DP). Podstawowym zadaniem DP jest wspieranie środowiska naukowego w aplikowaniu o środki ze źródeł krajowych i międzynarodowych. Są one niezbędne do realizacji badań i aktywnej współpracy naukowo – technicznej w Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Dział Projektów PŁ wspiera i aktywizuje wszelkie działania zmierzające do aplikowania o środki w ramach Funduszy Strukturalnych.

 

Co równie ważne, zadaniem DP jest współpraca z partnerami międzynarodowymi i krajowymi, którzy zwróciłi się do PŁ, aby stworzyć sieci naukowe, podjąć współpracę dwustronną.

 

Centrum Obsługi Projektów prowadzi również szkolenia, seminaria, webinaria, zapewnia wsparcie informacyjne dla pracowników uczelni na podstawie własnego planu, jak i oferuje możliwość ich przeprowadzenia w odpowiedzi na potrzeby pracowników i jednostek PŁ.

 

Centrum Obsługi Projektów przygotowuje i publikuje newsletter, gdzie najszybciej prezentowane są aktualne informacje. Zapewnia także dostęp do innych informacji, które są ważne dla pracowników PŁ w zakresie wdrażania ich projektów lub składania aplikacji. Te informacje każdy pracownik PŁ może znaleźć na stronie Działu Projektów na WIKAMP (każdy, kto chce skorzystać z tej usługi, powinien napisać list do karina.barantseva@p.lodz.pl z prośbą o zarejestrowanie się w tej usłudze).

 

Pracownicy Centrum Obsługi Projektów PŁ zachęcają do współpracy, zgłaszania swoich potrzeb oraz do kontaktu osobistego.


Data dodania:2018-10-02
Data aktualizacji2019-10-04

Wprowadzone przez:
Agnieszka Garcarek-Sikorska

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE