75lat.p.lodz.pl
Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

ZAJĘCIAUniwersytet Trzeciego Wieku Politechniki Łódzkiej realizuje następujące formy zajęć:

 

wtorkowe i czwartkowe wykłady

 

Wykłady popularno-naukowe prowadzone przez wybitnych specjalistów m.in. z obszarów: ochrony zdrowia, prawa i finansów, kultury i sztuki, nauk społecznych, psychologii i socjologii oraz rozwoju techniki.

Wykłady (4 godziny tygodniowo) są podstawową formą zajęć w UTW PŁ, którą każdy słuchacz może według własnego wyboru rozszerzyć o zajęcia dodatkowe oraz wykłady odbywające się poza terenem Politechniki Łódzkiej (np. spacery historycznym szlakiem po mieście Łodzi połączone z prelekcją).

 

 

 

zajęcia dodatkowe w roku akademickim 2019/20:
 

- lektoraty języków obcych prowadzone przez wykładowców Centrum Językowego Politechniki Łódzkiej.
Kursy językowe na różnych poziomach zaawansowania:

     angielski
     niemiecki
     hiszpański

 

- informatyka: przedmioty na różnych poziomach zaawansowania, dostosowywane do aktualnych potrzeb słuchaczy

     Windows 10 – Pakiet Office
     Podstawy Internetu
     Administracja komputera
     Cyfrowy obraz – obróbka zdjęć cyfrowych

 


- zajęcia sportowe: 

gimnastyka ogólna

pilates z elementami jogi

gimnastyka w wodzie z Zatoce Sportu Politechniki Łódzkiej

nordic walking

 

- zajęcia plastyczne:  zajęcia teoretyczne i praktyczne z rysunku i malarstwa, plenery, wystawy

 

- zajęcia kulturoznawcze:  zajęcia wykładowe i warsztatowe w muzeach, prelekcje, spotkania z osobami ze świata kultury i mediów

 

- spacery turystyczne z przewodnikiem po mieście Łodzi i regionie

 

- sekcja historyczna: regularne spotkania z historią - nie tylko Łodzi i regionu.
Zajęcia wykładowe, warsztatowe, przeplatane wycieczkami szlakiem historii

 

- spacery "historycznym szlakiem po mieście Łodzi": zajęcia będące połączeniem wykładów historycznych w różnych miejscach miasta i aktywności fizycznej

 

- sekcja obsługi multimediów:  „smartfon dla wszystkich”

 

- sekcja brydża sportowego

 

- zajęcia ze sztuki i historii w Muzeum Pałac Herbsta

 

Więcej informacji o powyższych kursach znajduje się w zakładce "zajęcia dodatkowe"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Data dodania:2008-05-28
Data aktualizacji2020-05-20

Wprowadzone przez:
Agnieszka Domińczyk-Kuderko

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE