75lat.p.lodz.pl
Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

ZAJĘCIAUniwersytet Trzeciego Wieku Politechniki Łódzkiej realizuje następujące formy zajęć:

 

wtorkowe i czwartkowe wykłady

 

Wykłady popularno-naukowe prowadzone przez wybitnych specjalistów m.in. z obszarów: ochrony zdrowia, prawa i finansów, kultury i sztuki, nauk społecznych, psychologii i socjologii oraz rozwoju techniki.
Wykłady są podstawową formą zajęć w UTW PŁ, którą każdy Słuchacz może według własnego wyboru rozszerzyć o zajęcia dodatkowe.

 

zajęcia dodatkowe w roku akademickim 2019/20:
 

- lektoraty języków obcych prowadzone przez wykładowców Centrum Językowego Politechniki Łódzkiej.
Kursy językowe na różnych poziomach zaawansowania:

     angielski
     niemiecki
     hiszpański

 

- informatyka: przedmioty na różnych poziomach zaawansowania, dostosowywane do aktualnych potrzeb słuchaczy:

 

Windows 10 – Pakiet Office – kurs przeznaczony dla osób poczatkujących w zakresie obsługi komputera bądź tych, którzy chcą się zapoznać m. in. z programami do edycji tekstów z pakietu Office.

 

Podstawy Internetu – kurs przeznaczony dla osób poczatkujących z komputerem, bądź tych, którzy chcą zapoznać się od podstaw z obsługą Internetu. W programie: przeglądarki internetowe, wyszukiwarki, poczta elektroniczna, bezpieczeństwo w internecie, rozrywka, portale społecznościowe, fora dyskusyjne, blogi, mapy i wirtualne podróże, komunikatory.

 

Administracja komputera - kurs przeznaczony dla osób poczatkujących w zakresie obsługi komputera bądź tych, którzy chcą zapoznać się od podstaw z obsługą techniczną komputera (zarządzanie komputerem, wgrywanie programów, programy antywirusowe, pliki w chmurze, obsługa drukarek, skanera itp.)

 

Cyfrowy obraz – W programie wszystko co należy wiedzieć o zdjęciach w komputerze – kopiowanie, zmniejszanie, modyfikowanie, retusz, przesyłanie pocztą, prezentacja. W ramach kursu nauka programów związanych z modyfikacją obrazu jpg. Wymagania wstępne: znajomość podstawowych zagadnień obsługi komputera.


 

- zajęcia sportowe: 

gimnastyka ogólna

pilates z elementami jogi

gimnastyka w wodzie z Zatoce Sportu Politechniki Łódzkiej

nordic walking

 

- zajęcia plastyczne:  zajęcia teoretyczne i praktyczne z rysunku i malarstwa, plenery, wystawy

 

- zajęcia kulturoznawcze:  zajęcia wykładowe i warsztatowe w muzeach, prelekcje, spotkania z osobami ze świata kultury i mediów

 

- spacery turystyczne z przewodnikiem po mieście Łodzi i regionie

 

- sekcja historyczna: regularne spotkania z historią - nie tylko Łodzi i regionu.
Zajęcia wykładowe, warsztatowe, przeplatane wycieczkami szlakiem historii

 

- spacery "historycznym szlakiem po mieście Łodzi"

 

- sekcja obsługi multimediów:  „smartfon dla wszystkich”
10 spotkań/semestr trwających 2 godziny lekcyjne (godzina prelekcji i godzina konsultacji indywidualnych)

 

- sekcja brydża sportowego

 

- zajęcia ze sztuki i Historii w Muzeum Pałac Herbsta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Data dodania:2008-05-28
Data aktualizacji2019-09-24

Wprowadzone przez:
Agnieszka Domińczyk-Kuderko,

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE