Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

ZAJĘCIA

A+ / A-


Uniwersytet Trzeciego Wieku PŁ realizuje następujące formy zajęć:

wtorkowe i czwartkowe wykłady
 
Wykłady popularno-naukowe prowadzone przez wybitnych specjalistów m.in. z obszarów: ochrony zdrowia, prawa i finansów, kultury i sztuki, nauk społecznych, psychologii i socjologii oraz rozwoju techniki. Wykłady są podstawową formą zajęć w UTW PŁ, którą każdy Słuchacz może według własnego wyboru rozszerzyć o zajęcia dodatkowe.

 

zajęcia dodatkowe
obejmujące bloki tematyczne do wyboru:

 

- lektoraty języków obcych:
angielskiego, francuskiego, niemieckiego, hiszpańskiego na różnych poziomach zaawansowania

 

- informatyka: przedmioty na różnych poziomach zaawansowania:

   ABC obsługi komputera – kurs podstawowy - początki obsługi programów, pakiet Microsoft Office, Internet

   Technologie Internetowe dla wtajemniczonych – od założenia poczty internetowej do wirtualnych podróży, bezpieczeństwo w internecie
   WYMAGANIA: znajomość podstawowych zagadnień obsługi komputera

   Zaawansowanie posługiwanie się programami narzędziowymi – zaawansowana administracja komputera, systemowe programy narzędziowe, utrzymywanie porządku w systemie.
   WYMAGANIA: znajomość podstawowych zagadnień obsługi komputera i Internetu


 
- zajęcia sportowe:  umiarkowany wysiłek, urozmaicony program

- sekcja plastyczna:  zajęcia praktyczne z rysunku i malarstwa

- zajęcia kulturoznawcze:  prelekcje, spektakle teatralne, koncerty, spotkania z „gwiazdami”

- piątkowe spacery z przewodnikiem po mieście Łodzi i regionie:  spacery turystyczne z przewodnikiem po mieście Łodzi i okolicach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Data dodania:2008-05-28
Data aktualizacji2016-10-14

Wprowadzone przez:
Agnieszka Domińczyk-Kuderko,

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE