Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

XXII Konkurs o Nagrodę SiemensaPolitechnika Warszawska i SIEMENS Sp. z o.o. ogłaszają XXII Konkurs o Nagrodę Siemensa za rok 2016. Konkurs promuje wybitne osiągnięcia w technice i badaniach naukowych prowadzonych przez pracowników instytucji akademickich i pozaakademickich w Polsce.

 

 

Szczególnie zachęcamy do udziału w konkursie o  Nagrodę Siemensa dla Absolwentów, gdzie mogą być przedstawione prace dyplomowe studentów i i II stopnia (informacja w załączniku).

 

 

W Konkursie o Nagrodę Siemensa mogą być przedstawiane prace z obszarów działalności firmy Siemens AG, a przede wszystkim z następujących dziedzin i dyscyplin naukowych:

  •     elektrotechnika i energetyka, w szczególności w zakresie wytwarzania, przesyłania i 

         wykorzystywania energii elektrycznej,

  •     elektronika, w szczególności w zakresie telekomunikacji i informatyki,  

         a także podzespołów elektronicznych,

  •     automatyka,
  •     transport szynowy,
  •     inżynieria biomedyczna.

 

 

Ponadto przyjmowane będą prace z zakresu zaawansowanych technologii ochrony środowiska, budowy maszyn, inżynierii materiałowej i innych dyscyplin mających zastosowanie lub wspomagających dziedziny wymienione powyżej. Decydującym kryterium przy nagradzaniu zgłaszanych konkretnych prac są ich walory aplikacyjne.

 

W wyniku postępowania konkursowego przyznane zostaną następujące nagrody:

  • nagroda badawcza Siemensa za szczególne wyniki badań naukowych znajdujących zastosowanie w praktyce. Do Nagrody badawczej Siemensa mogą być zgłaszane zarówno pojedyncze osoby, jak i zespoły badawcze. Wysokość Nagrody badawczej Siemensa wynosi 40 000 PLN;
  • nagroda promocyjna Siemensa za wybitne prace doktorskie i habilitacyjne. Do Nagrody promocyjnej zgłaszane są pojedyncze osoby. Beneficjentami Nagrody promocyjnej mogą być autorzy prac doktorskich lub habilitacyjnych zrealizowanych w okresie 2 lat kalendarzowych poprzedzających edycję Konkursu. Wysokość Nagrody promocyjnej Siemensa wynosi 30 000 PLN, z tym, że w danym roku może być ona podzielona maksymalnie na dwie równe części.

 


Termin zgłoszenia prac upływa 31 marca 2017 roku.

Zgłoszenie prac w Konkursie o Nagrodę Siemensa następuje przez złożenie dokumentów zgodnie z Regulaminem Konkursu. Do wniosku mogą zostać dołączone inne materiały, które wnioskodawca uzna za istotne do uzasadnienia swego wniosku. Wnioski składa się w jednym egzemplarzu. Załączona do wniosku dokumentacja może być sporządzona tylko w języku oryginału.

 

Wnioski składa się w sekretariacie Jury Konkursu:

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, pok. 106, 00-661 Warszawa

z dopiskiem "Konkurs o Nagrodę Siemensa"

 

 

Informacji szczegółowych dotyczących Konkursu udzielają:

Sekretarz ds. organizacji, Joanna Kuźmicz tel.: (22) 234 75 10, e-mail: jkuzmicz@rekt.pw.edu.pl

Sekretarz ds. promocji, Anna Olencka tel.: (22) 234 71 71, e-mail: aolencka@rekt.pw.edu.pl
 

 


Data dodania:2017-02-13
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Małgorzata Trocha,
Zdjęcia
Plakat konkursu Siemens
Pliki do pobrania
ZałącznikWielkość
ogloszenie.pdf220.15 KB
ZałącznikWielkość
regulamin_konkurs_o_nagrode_siemensa.pdf1.24 MB
ZałącznikWielkość
zalaczniki_do_regulaminu_do_v.4.doc55.5 KB

Uczelnia

Nasze Media

/galeria

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE