75lat.p.lodz.pl
Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

XX edycja Konkursu o Nagrody Marszałka za najlepsze praceDebiega końca nabór wniosków w Konkursie o przyznanie nagród Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy i prace tematycznie związane z województwem łódzkim. Uczelnie mogą zgłaszać prace obronione w 2018 roku, dotychczas nienagrodzone w formie nagrody pieniężnej w innych konkursach.

 

Grafika łódzkie intelektualnie

 

Nagrody Marszałka przyznawane są za rozprawy oraz prace w wymienienionych poniżej dziedzinach, związanych tematycznie z województwem łódzkim lub promujące region. Można zgłaszać też rozprawy i prace, których wyniki badań wykazują użyteczność dla rozwoju społecznego, gospodarczego lub kulturalnego regionu.

 

1) nauki humanistyczne
2) nauki inżynieryjno-techniczne
3) nauki medyczne i nauki o zdrowiu
4) nauki społeczne
5) nauki ścisłe i przyrodnicze
6) sztuka
 
Kandydaci, wypełnione komputerowo kompletne wnioski dotyczące prac dyplomowych licencjackich, inżynierskich lub magisterskich składają do właściwych dziekanatów. Do wniosku należy dołączyć:
1)    jeden egzemplarz zgłaszanej pracy
2)    uzyskane przy obronie pracy dyplomowej recenzje zgłoszonej do Konkursu pracy, (oryginał lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez dziekanat)
3)    do wniosku mogą być dołączone również recenzje i rekomendacje przygotowane przez wnioskodawców na potrzeby Konkursu.

 

Dziekanaty lub jednostki dydaktyczne, po sprawdzeniu kompletności wniosków, wymaganych załączników (egzemplarz pracy oraz  recenzja) oraz potwierdzeniu za zgodność załączonej dokumentacji, przekazują wnioski kandydatów dot. prac dyplomowych do Działu Spraw Studenckich, ul. ks. Skorupki 10/12, pok. 103, do 14 marca (czwartek) godz. 14:00.

 

Pozytywnie zarekomendowane wnioski (spełniające warunki dostępowe opisane powyżej) kandydaci będą mogli odbierać w Dziale Spraw Studenckich, od 20 marca (środa) od godziny 12:00.

 

Kandydat powinien złożyć zarekomendowany pozytywnie wniosek do 22 marca (piątek) osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź (parter), lub przesłać pocztą na adres Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź.

 

Więcej informacji o konkursie na stronie internetowej.
 


Data dodania:2019-02-20
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Małgorzata Trocha
Zdjęcia
logo łódzkie intelektualnie

Uczelnia

Nasze Media

/galeria
Blog Politechniki Łódzkiej

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE