Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

XIX edycja Konkursu o Nagrody Marszałka Województwa ŁódzkiegoRozpoczął się nabór wniosków w Konkursie o Nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy habilitacyjne i doktorskie oraz prace magisterskie i dyplomowe tematycznie związane z województwem łódzkim.  Potrwa do 12 marca.

 

W konkursie uczelnie mogą zgłaszać prace obronione w 2017 roku, dotychczas nienagrodzone w formie nagrody pieniężnej w innych konkursach.


Nagrody przyznawane będą za rozprawy i prace w następujących obszarach:
1)    nauk humanistycznych i społecznych;
2)    nauk przyrodniczych i ścisłych;
3)    nauk technicznych;
4)    nauk o zdrowiu i medycznych;
5)    sztuki.

 

Nagrody przyznawane są za rozprawy i prace tematycznie związane z województwem łódzkim, promujące region bądź też wykazujące użyteczność dla rozwoju społecznego, gospodarczego lub kulturalnego regionu.

 

Kandydaci składają wypełnione komputerowo kompletne wnioski do dziekanatów. Do wniosku kandydat dołącza swój egzemplarz pracy (oryginał) oraz recenzję zgłoszonej do konkursu pracy (oryginał lub kserokopię potwierdzona za zgodność z oryginałem).

 

Dziekanaty lub jednostki dydaktyczne po sprawdzeniu kompletności wniosków, wymaganych załączników (egzemplarz pracy oraz recenzja) oraz potwierdzeniu za zgodność załączonej dokumentacji przekazują wnioski kandydatów dot. prac magisterskich i dyplomowych do Działu Spraw Studenckich, ul. ks. Skorupki 10/12, pok. 103, do 12 marca (poniedziałek) 2018 r. godz. 14:00.

 

Pozytywnie zarekomendowane wnioski (spełniające warunki dostępowe opisane powyżej) kandydaci będą mogli odebrać w Dziale Spraw Studenckich (j.w) od 19 marca 2018 r. od godziny 12.00.

 

Kandydat składa zarekomendowany pozytywnie wniosek do 23 marca 2017 r. osobiście w:

  • Departamencie Kultury i Edukacji Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, pok. 1302

lub

  • Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego al. Piłsudskiego 8, parter albo przesłać pocztą na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

 

Więcej informacji o konkursie na stronie internetowej


Data dodania:2018-01-24
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Agnieszka Garcarek-Sikorska,
Zdjęcia
Pliki do pobrania
ZałącznikWielkość
regulamin_konkursu_2018.pdf130.1 KB
ZałącznikWielkość
zalacznik_nr_1_wniosek_2018.docx52.36 KB

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE